Евродепутатите настояват за стимули за потребителите да изберат ремонт пред замяна

Това може да са например удължени гаранции или получаване на заместващо устройство за времето на ремонта, законодателно предложение за право на поправка е ключова инициатива на ЕС за 2022 година.

Икономика / Свят
Рая Лечева
661
article picture alt description

Електронните отпадъци са най-бързо растящият поток отпадъци в света, като през 2019 г. са били изхвърлени над 53 милиона тона. Според проучване на Евробарометър, 79 % от гражданите на ЕС смятат, че от производителите следва да се изисква да улеснят поправката на цифровите устройства или подмяната на отделни техни части, а 77 % биха предпочели да ремонтират своите устройства, вместо да купуват нови. 

Евродепутатите настояват за стимули за потребителите да изберат ремонт пред замяна. Новото "право на поправка" трябва да обхваща проектирането на дълготрайни продукти, които могат да се поправят, както и по-информативно етикетиране и удължени гаранционни права.

В четвъртък Парламентът гласува своите искания за предстоящото предложение на Европейската комисия относно правото на поправка, планирано за по-късно през 2022 година с 509 гласа "за", 3 гласа "против" и 13 гласа "въздържал се".

Целта е да намалим отпадъците

Членовете на ЕП се съгласиха, че ефективното право на поправка трябва да обхваща целия жизнен цикъл на продукта и да отчита дизайна на продукта, етичното производство, стандартизацията и информацията за потребителите, включително етикетирането относно възможностите за поправка и обществените поръчки. То трябва да насърчава по-ефективното използване на ресурсите, да намалява отпадъците и да поощрява по-продължителната употреба на продуктите.

Членовете на ЕП искат продуктите да бъдат проектирани по такъв начин, че да издържат по-дълго, да могат да бъдат безопасно ремонтирани и частите им да се отстраняват лесно. Те смятат, че подходящото "право на поправка" трябва да дава на сервизите и потребителите безплатен достъп до информация за поправката и поддръжката.

Актуализациите на софтуера да е обратим процес и да не

води до намалена производителност например на смартфони

Що се отнася до цифровите устройства, членовете на ЕП твърдят, че актуализациите на софтуера следва да са обратими и да не водят до намалена производителност например на смартфоните. Те следва да се предоставят за минимален период от време, а потребителите следва да бъдат напълно информирани за наличието на актуализации в момента на покупката.

Практики, които неправомерно ограничават правото на поправка или водят до остаряване, могат да се считат за "нелоялни търговски практики" и да бъдат забранени съгласно правото на ЕС.

Какво трябва да включва един бъдещ закон за "правото на поправка"?

Членовете на ЕП изискват също стимули за потребителите да изберат ремонт пред замяна, като например удължени гаранции или получаване на заместващо устройство за времето на ремонта;
 

Това са например също хармонизирани правила за предоставяне на информация на потребителите на мястото на продажбата, включително система за оценка на ремонта, информация за очаквания жизнен цикъл, за резервни части, за ремонтни услуги и наличие на актуализации на софтуера;
 

Евродепутатите предлагат възможно интелигентно етикетиране, като QR кодове или цифрови паспорти на продуктите; възможен механизъм за отговорност на производителя и продавача в случай на несъответствие на продукта; изисквания за издръжливост и ремонт, включени в бъдеща директива за екодизайн.

Правото на ремонт като ключова стъпка за постигане на плановете за кръгова икономика

Повече от десетилетие Парламентът многократно подкрепя подобряването на правото на потребителите на ремонт и прие две резолюции, в които се съдържат редица конкретни предложения за това поправянето да стане систематично, икономически ефективно и привлекателно. Парламентът разглежда правото на ремонт като ключова стъпка за постигане на плановете за кръгова икономика в рамките на Европейския зелен пакт. Комисията обяви, че ще представи предложение за изменение на Директивата за продажбата на стоки и обмисля отделно законодателно предложение относно правото на поправка, през третото тримесечие на 2022 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща