Страните може сами да определят правната форма за енергийните кооперативи, споделя Светослав Стойков от Институт кръгова икономика

Печалбата не би трябвало да е движещата сила при децентрализацията на енергийната система.

Енергетика / България
Рая Лечева
816
article picture alt description

Снимка: PIxabay

Създаването и развитието на енергийни общности в рамките на Европейския съюз до голяма степен ще бъде подпомогнато и гарантирано от Директивата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. В нея се посочва, че общността за възобновяема енергия е юридическо лице, но се дава свобода на държавите членки да посочат конкретни правни форми, които ще бъдат най-подходящи в националния контекст, коментира за 3eNews Светослав Стойков от Институт кръгова икономика. Различните държави са възприели различни подходи при определяне на приложимите видове юридически лица, като се взели предвид и правните форми, под които вече има учредени общности за възобновяема енергия. Най-често използваните правни форми до момента в Европа са кооперации и неправителствени организации, поради това, че основните цели на общностите за възобновяема енергия са нестопански.

По отношение на кооперациите (кооперативите), които са една от най-често използваните правни форми, основен недостатък в българското законодателство е условието членове на кооперации да бъдат само физически лица. Това до голяма степен ограничава възможностите и интереса за създаване на общност, тъй като автоматично се изключват общините и юридическите лица като потенциални членове.

На теория и в момента у нас е възможно производството на енергия

за собствени нужди, но процедурата е дълга, тромава

Като част от Европейския съюз, България имаше задължението до 30 юни 2021 г. да адаптира в националното законодателство Директивата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. На теория и в момента у нас е възможно производството на енергия за собствени нужди, но процедурата е дълга, тромава и оскъпява допълнително проекта. Директивата гарантира правото на хората да произвеждат, съхраняват или продават в мрежата енергия от възобновяеми източници, без да са подлагани на дискриминационни или непропорционални процедури и такси.

Участието на гражданите като активни производители им дава отлично ниво на енергийна независимост, по-добър контрол на разходите и по-високо качество на живот в по-чиста среда. Освен всичко това, възможността за сдружаване в общност позволява с потенциалните печалби да се постигнат екологични, икономически или социални ползи за хората и регионите, каза още Стойков.

За малките потребители е важно да се дефинира и въведе на практика нетното отчитане

 От техническа гледна точка инвестициите в енергийната мрежа и превръщането ѝ в т.нар. умна мрежа (smart grid) е решаващо за децентрализацията на системата и присъединяването на много на брой, но по-малки производители на енергия. За да бъдат облекчени те, е необходимо да се дефинира и въведе на практика нетното отчитане. То представлява изравняването на произведената и потребената енергия в рамките на един обект. Така в рамките на конкретен период ще е изчислено с точност колко енергия е произвела системата за собствени нужди, колко допълнително е ползвана от мрежата, в час пик например, и колко е отдадена, когато консумацията на място е била малка. Това улеснява потребителите и им дава прецизна информация дали и колко дължат, ако енергията, която са произвели, е била недостатъчна за покриване на собствените им нужди. А виртуалното нетно отчитане надгражда изброените предимства и дава възможност за споделяне на енергия между два обекта на едно лице, като само единият от тях е снабден със соларна система.

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща