Румъния стартира търг за възобновяема енергия от 950 MW

Енергетика / Свят
3E news
666
article picture alt description

Румънското министерство на енергетиката обяви търг за разполагане на 950 MW мощност за възобновяема енергия, се казва в съобщение на ведомството.

Румънските власти отпускат бюджет от 457,7 милиона евро (506 милиона долара) по нова процедура за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Поканата за изграждането  проекти за производство на енергия от ВЕИ е публикувана на страницата на румънското енергийно министерство. На избраните вятърни и слънчеви проекти ще бъдат предоставени отстъпки, вариращи от 425 000 евро до 1,3 милиона евро за инсталиран МВт.

Предлагаме реални решения и необходимото финансиране. Изпълнението на проектите, допустими за финансиране по тази схема за подпомагане, имат за цел да се увеличи с приблизително 950 MW инсталираната мощност за производство на електроенергия от вятърна и слънчева енергия, със или без интегрирани съоръжения за съхранение. Осъществяването на инвестициите означава дългосрочни решения за енергийната сигурност на страната“, заявява министърът на енергетиката на страната Virgil Popescu, думите, на който се цитират в съобщението.

Отпуснатият от правителството бюджет е за 457,7 милиона евро (506 милиона долара) за възлагането на обществени поръчки за вятърни и слънчеви проекти, с възможност за съоръжения за съхранение. Около 372,7 милиона евро от общата сума ще бъдат предназначени за проекти с мощност над 1 MW, а 75 милиона евро за вятърни и слънчеви централи с мощност между 200 kW и 1 MW.

Румънските власти ще предоставят отстъпка от 750 000 евро за инсталиран MW за фотоволтаични проекти с мощност от 200 kW до 1 MW и от 425 000 евро за мегават, инсталиран за слънчеви решетки над 1 MW. За вятърна енергия отстъпките са съответно 1,3 милиона евро и 650 000 евро за двата типа проекти.

Избраните проекти ще трябва да започнат търговски операции през юни 2024 г. Заинтересованите разработчици ще могат до 31 май да подадат своите проектни предложения.

Румъния също така подкрепя разгръщането на изграждане фотоволтаици на покрива чрез схемата Casa Verde Fotovoltaice (зелен фотоволтаичен дом) за жилищни слънчеви инсталации, в съответствие с установения режим за измерване в страната. Според последните статистически данни на Международната агенция за възобновяема енергия, Румъния има инсталирани 1,39 GW слънчева енергия до края на 2020 г.

Схемата за държавна помощ, базирана на процедурата за състезателно наддаване, е насочена към микро, малки и средни предприятия, както и към големи предприятия, включително новосъздадени според законите на страната, или учредени в съответствие със специфичното законодателство на държавата-членка, чието гражданство притежават, при условие че са регистрирани в Румъния и развиват дейност, свързана с производство на електрическа енергия (с цел маркетинг и/или собствено потребление в рамките на дружеството или групата от компании).

Уточнява се, че схемата, базирана на процедурата за конкурентно наддаване, се прилага само за нови инсталации за производство на електроенергия от възобновяеми източници на вятърна и слънчева енергия.

Пълната информация може да бъде намерена на страницата на Министерство на енергетиката на Румъния.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща