Подготовката на териториалните планове за справедлив преход изостава значително, коментират от Икономическия и социален съвет

Необходимо е ускоряване разработването на Национален инвестиционен план за финансиране от Фонда за справедлив преход

Климат / България , Зелен преход
3E news
958
article picture alt description

Снимка: 3eNews

Подготовката на териториалните планове за предаване пред Европейската комисия изостава значително е становище на Пленарната сесия на Икономическия и социален съвет по темата "Териториални планове за справедлив преход - цели, предизвикателства и очакван ефект". 

Механизмът за справедлив преход като част от Европейския зелен пакт беше създаден с цел при прехода към неутрална по отношение на климата икономика да не бъдат изоставени нито един човек и нито един регион. Европа създаде фонд, чрез който се предоставя целева подкрепа за мобилизирането на около 55 млрд. евро за периода 2021 - 2027 г. в най-засегнатите региони, за да се смекчи социално-икономическото въздействие на прехода.

Икономическият и социален съвет отбелязва, че при обсъждането на справедливия енергиен преход е необходимо да се направят изводи от текущата ценова криза на енергийните пазари, която добавя своята тежест към вече предприети действия за ускоряване на декарбонизацията и при отчитане на икономическото възстановяване от COVID-19 пандемията.

Европейският съюз, подобно на много други региони по света, е изправен пред рязко увеличаване на цените на енергията. ИСС отчита, че при изготвяне на насоки за справяне с отрицателните последици от внезапния скок на цените, Европейската комисия настоява да не се допуска фрагментиране на европейския единен енергиен пазар, нито да се застрашават инвестициите в енергийния отрасъл и екологичния преход. 

Съветът отчита направените усилия за оценка на въздействието на зеления преход в засегнатите области. През 2021 година със съдействието на консултанта PricewaterhouseCoopers (PwC) бяха изготвени анализи на въздействието от затваряне на мощности в областите Стара Загора, Кюстендил и Перник, и рамките на планове за действие, развити в три стълба:  диверсификация на местната икономика, заетост и качество на живот и подкрепа за климатична неутралност.

В тази връзка е необходимо да се ускори разработването на плановете от страна на министерство на енергетиката за трите въглищни региона, като се изведат ясно целите за: първо, предприемане на всеобхватни мерки за недопускане на демографска криза в засегнатите региони; второ, запазване и подобряване на условията за трудова заетост; трето, постепенна индустриална преориентация в засегнатите региони и четвърто - осигуряване на подкрепа за образователни и научни програми, насочени към развитието в засегнатите региони.

З съжаление България е пропуснала възможността да получи финансиране по Фонда за модернизация при първия обявен прием през 2021 г. и е необходимо ускоряване разработването на Национален инвестиционен план за финансиране от Фонда, коментират от Икономическия и социален съвет. Разработването на акта беше разпределено на Комисията по устойчиво развитие, селско стопанство, околна среда и регионални политики и Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща