Бизнес климатът се влошава през март за пръв път през 2022 година

Общият показател на стопанската конюнктура се понижава с 4.8 пункта в сравнение с февруари в резултат на неблагоприятния бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите

Икономика / България
Георги Вулов
322
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/БТА

След три поредни месеца на повишение на стопанската конюнктура, бизнес анкетата на Националния статистически институт (НСИ) показва, че през март стопанската конюнктура е неблагоприятна. През настоящия месец общият показател на бизнес климата се понижава с 4.8 пункта в сравнение с февруари в резултат на неблагоприятния бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите.

Още по темата

В предишните три месеца, анкетираните предприемачи са оценили като благоприятна стопанската конюнктура: през февруари бизнес климатът се повишава с 1.4 пункта спрямо януари, когато НСИ отчита нарастване с 1.5 пункта спрямо декември 2021 година. През последния месец на миналата година  бизнес климатът се е повишил с 2.6 пункта, докато през ноември е регистриран спад с 2.2 пункта, сочат обобщените данни от бизнес анкетите на НСИ.

От месечните справки на бизнес анкетите на НСИ става ясно, че бизнес климатът е бил неблагоприятен 6 поредни месеца – от юни до ноември миналата година (най-много се понижава през юли с 4.0 пункта), докато благоприятен е бил от началото на годината до май или пет поредни месеца и през декември (най-много показателят е нараснал през май с 12.4 пункта). Така равносметката за 2021 година е паритет: 6 месеца бизнес климатът е бил благоприятен и 6 месеца – неблагоприятен.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността спада със 7.1 пункта. Оценките на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията са резервирани, като и очакванията им за следващите шест месеца се влошават. Същевременно и прогнозите им за производствената активност през следващите три месеца са песимистични.

Основните пречки за дейността на предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда, недостига на работна сила, фактора „други“5 и недостатъчното търсене от страната, като анкетата отчита нарастване на негативното влияние на първия фактор.

В сравнение с предходния месец делът на мениджърите, които прогнозират продажните цени в промишлеността да се повишат през следващите три месеца, се увеличава и достига 29.4%.

През март съставният показател „бизнес климат в строителството“ запазва нивото си от предходния месец. Очакванията на строителните предприемачи както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за дейността им през следващите три месеца, са благоприятни. Последната анкета обаче отчита увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащанията.

Несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила продължават да бъдат основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса, като през последния месец се наблюдава засилване на отрицателното въздействие на първите два фактора.

По отношение на продажните цени в строителството 53.2% от мениджърите предвиждат те да се повишат през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ намалява със 7.8 пункта, което се дължи на резервираните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Оценките им за обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца, също са по-умерени.

Най-сериозната пречка, затрудняваща дейността, продължава да бъде несигурната икономическа среда, посочена от 70.7% от предприятията. На заден план остават затрудненията, свързани с конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.

Очакванията на търговците на дребно относно продажните цени през следващите три месеца са в посока на увеличение.

През март съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се понижава с 2.1 пункта в резултат на неблагоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По-умерени са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги.

Основните проблеми за развитието на бизнеса продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша.

По отношение на продажните цени в сектора 23.6% от мениджърите очакват те да се повишат през следващите три месеца.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща