Подобряване на бизнес климата и през февруари отчете НСИ

Преди това четири месеца (август-ноември) през 2021 г. националната статистика регистрираше понижение на стопанската конюнктура

Икономика / България
3E news
467
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/БТА

През февруари 2022 г. общият показател на бизнес климата нараства с 1.4 пункта спрямо предходния месец януари, когато Националния статистически институт (НСИ) отчете подобряване на стопанската конюнктура с 1.5 пункта, след повишение с 2.6 пункта през декември.

Още по темата

Преди това за ноември 2021 г. беше регистрирано понижение с 2.2 пункта, както и преди това три поредни месеца (август-октомври) понижение съответно с 2.3 пункта, с 2.4 пункта и с 2.3 пункта, сочат данните от справка на сайта на НСИ.

Подобрение на показателя през февруари се наблюдава в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, а в строителството е регистрирано понижение, сочат обобщените данни от бизнес анкетата на НСИ с мениджъри.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се повишава с 2.7 пункта в резултат на оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно и прогнозите им за производствената активност през следващите три месеца остават благоприятни.

Несигурната икономическа среда продължава да е основният фактор, ограничаващ развитието на бизнеса, посочен от 56.4% от предприятията. На заден план остават факторите „недостиг на работна сила“, „други“5 и „недостатъчно търсене от страната“.

Според последната анкета делът на мениджърите, които продължават да очакват продажните цени в промишлеността да се повишат през следващите три месеца, е 22.9%.

През февруари съставният показател „бизнес климат в строителството“ се понижава с 0.6 пункта, което се дължи на неблагоприятните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По отношение на строителната активност през последните три месеца анкетата регистрира известно намаление спрямо миналия месец, като прогнозите за следващите три месеца са по-умерени.

Най-сериозните затруднения за дейността на предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостига на работна сила, като през последния месец се отчита засилване на негативното влияние на първия и третия фактор.

В сравнение с януари делът на строителните предприемачи, които прогнозират продажните цени в сектора да се увеличат през следващите три месеца, нараства и достига 46.6%.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се покачва с 1.3 пункта в резултат на подобрените очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Оптимистични са и прогнозите им относно обема на продажбите през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда продължава да бъде основният фактор, ограничаващ развитието на бизнеса, следвана от конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.

Оценките на търговците на дребно по отношение на продажните цени през последния месец са в посока на увеличение, като 37.6% от мениджърите предвиждат те да продължат да се повишават и през следващите три месеца.

През февруари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се повишава с 1.1 пункта, което се дължи на по-благоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Позитивни са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги.

Най-сериозните пречки за дейността остават несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша, като през последния месец се наблюдава засилване на неблагоприятното им въздействие.

По отношение на продажните цени в сектора на услугите прогнозите на мениджърите са те да се повишат през следващите три месеца.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща