Над 60% спестяват общините от енергийна ефективност в осветлението

Местните власти да подготвят средни и по-големи ВЕИ проекти коментираха специалисти на кръгла маса в Боровец

Климат / България , Зелен преход
Рая Лечева
918
article picture alt description

Местните власти да бъдат по-смели и да разглеждат възможностите за изграждане на средни и по-големи ВЕИ проекти, коментира на кръгла маса на финансиране на инвестиции на енергийна ефективност в България Антония Новакова от Столична община.

ВЕИ на покривите на общинските сгради -

зоопарка и Столично предприятие за управление на отпадъците

Градовете имат принос към проблемите с качеството на атмосферния въздух, енергийната ефективност, но са разковничето за тяхното разрешаване. Общините обаче традиционно изпълняват малки проекти за Възобновяеми източници на енергия (ВЕИ). Столична община вече е направила заснемане на 880 общински сгради на територията на общината с идеята да се получи информация на кои от тях има предпоставки да бъдат изпълнени фотоволтаични инсталации на техните покриви. Според резултатите 38 сгради са поставени в най-високия клас, тъй като имат най-много предпоставки за реализиране на енергийна ефективност. На две от тях, които са и най-големи консуматори на електроенергия, ще бъдат изградени фотоволтаични инсталации- това са Столичното предприятие за управление на отпадъците – 280 KWp (киловат пика) и 1,8 МWp (мегават пика).

Инвестициите във ВЕИ проекти се възвръщат на 15-тата година

Инвестициите в проекти за възобновяема енергия се изплащат на около 15-тата година, но за общините такава възвръщаемост е приемлива, защото нейната консумация е постоянна.

За необходимостта общините да бъдат по-амбициозни, сподели и кметът на Габрово Таня Христова и председател на Екоенергия. Общините имат изключително големи ползи при използването на енергиен мениджмънт на сградите. Например благодарение на енерго ефективното улично осветление общината е свестила 60% от разходите си. Ако знаехме, че след година ще сме изправени пред изпитание с цената на енергията, щяхме да бъдем още по-амбициозни, допълни тя.

Около 60% средно е енергийното спестяване при правилна преценка на осветителните тела, коментира и специалистът Камен Симеонов от "Енефект". Те могат да се избират до голяма точност например по 14, 17, 20 W, където отделните стъпки са много малки, допълни той.

ВЕИ за осветление не е препоръчително,

инвестицията не се възвръща, коментираха експертите

Но използването на ВЕИ за осветление специално не е много ефективно и изгодно, защото фотоволтаикът и батериите към него се изплащат за около четири години, когато идва време за тяхната подмяна, обясниха специалистите. Големите проекти на общините могат да се реализират като публично-частни партньорства, в които се споделят икономическите тежести и ползи при реализиране на инвестицията, обясни Драгомир Цанев, изпълнителен директор на "Енефект".

Възобновяемите източници на енергия и прилагането на мерки за енергийна ефективност са пътят към постигане на енергийно независими общини. Сред първите енергийно независими общини ще са Костинброд, Дряново, Панагюреще, каза Иван Хиновски от Българския енергиен и минен форум. Изключително ефективни при управлението на тези системи са системите за енергиен мениджмънт, които се управляват от енергийни мениджъри като в община над 50 000 души е необходим един. Възможно е да се кооперират и няколко общини. От "Енеефект" представиха платформа за енергийно отчитане и анализиране на данните, в която може да се регистрира всяка община безплатно.

Експертите в паралелните сесии обсъдиха възможностите за подаване на информация в реално време. Предложиха в обществените поръчки общините да заложат нови изисквания като например предоставяне на фактури заедно с информацията за управлението на енергията. При всички случаи заинтересованите страни, както общините, така и изпълнителите трябва да работят за възможно най-ефективните решения.

5-7% намалява потреблението в училище,

децата могат да регулират температурата

В бъдещите проекти за енергийна ефективност задължителен компонент ще бъде по-тясна връзка и комуникация с ползвателите на енергията. В училище в Павликени например учениците контролират температурата в класните стаи и коридорите, дали не излиза топлината без да се проветрява, уредите за измерване на температурата струват 300-500 лева и са в полза на учители и ученици. Необходимо е в тези проекти да се прави обучение на ползвателите, за да има разбиране за всички ползи от спестяването на енергия. В момента не я използваме ефективно, в училища и градини има нездравословна за децата температура от 25 градуса, каза Камелия Георгиева от НДЕФ. Но според данни на Националния доверителен екофонд между 5 -7% намалява потреблението на енергия в тези училища, а това при високите цени на електроенергията има изключително важно значение, посочи тя.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща