Брюксел пуска нова платформа с данни за всички проекти по европрограми в целия ЕС

Информацията в Kohesio ще бъде достъпна на всички езици в общността

Свят
3E news
488
article picture alt description

Източник: pixabay

Европейската комисия стартира новата публична платформа Kohesio. Тя съдържаща цялата информация относно 1,5 милиона проекта във всички 27 държави-членки, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд (КФ) и Европейския социален фонд (ЕСФ) от 2014 г. насам. Новината идва в началото на 8-ия форум по въпросите на сближаването,

Чрез Kohesio за първи път се създава толкова всеобхватна платформа с данни за проектите, която ще бъде достъпна за всеки и на всички езици на ЕС. Създаването ѝ изисква тясно сътрудничество с управляващите органи в различните държави-членки или региони, тъй като проектите в областта на политиката на сближаване се управляват от национални и регионални органи.

„Kohesio предлага пълен набор от информация, както никога досега, за да разберем как политиката на сближаване спомага за укрепването на нашия Съюз. Благодарение на Kohesio политиката на сближаване става още по-отворена и прозрачна. Само с няколко щраквания всеки може да научи точно как ЕС инвестира в нашите региони и градове с цел да се насърчи сближаването, включително икономическото, социалното и териториалното сближаване. Този нов инструмент допълва доклада за сближаването, публикуван миналия месец, както и платформата за свободно достъпни данни във връзка със сближаването. Финансираните по линия на политиката на сближаване проекти няма да имат тайни!“, коментира еврокомисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра.

От своя страна колегата й с ресор „Работни места и социални права“ Никола Шмит добави: „Фондовете на ЕС могат да доведат до реална промяна за всички в ЕС, и по-специално за тези, които най-много се нуждаят от нашата подкрепа. Европейският социален фонд подпомага хората при намирането на работа, помага на работниците и предприятията да придобият уменията, необходими за справедливо, екологосъобразно и цифрово възстановяване, и засилва социалното приобщаване. Средствата по политиката за сближаване могат също така да подкрепят държавите членки при предоставянето на помощ на тези, които бягат от руското нашествие в Украйна. В новата платформа се разказват историите на много финансирани от ЕС проекти, които инвестират в хората и регионите.“

Платформата Kohesio предоставя на всички достъп до информацията, съхранявана от управляващите органи. С впечатляващо количество от данни тя показва решаващия принос на политиката на сближаване за икономическото, териториалното и социалното сближаване на регионите на ЕС, както и за екологичния и цифровия преход, чрез изпълнението и финансирането на широк набор от политически приоритети в държавите членки. Платформата също така насърчава идентифицирането и обмена на най-добри практики между различните региони и държавите членки

Kohesio ще даде достъп на потребителите до редица бази данни и информация. Сред тях са данните за 1.5 млн. проекта за периода на финансиране 2014—2020 г., включително връзки към съответните програми и фондове. В същото време ще получат стандартната информация за бенефициерите по 500 хил. проекта, както и за хода на тяхното изпълнение. Kohesio предоставя информация до над 300-те оперативни програми за предиода 2014-2020 във всичките 27 държави-членки. В платформата е вградена интерактивна карта, позволяваща извличане на данните на географски принцип. Голямо предимство е, че цялата информация ще бъде достъпна на всички официални езици в ЕС.

Също така от платформата Kohesio потребителите ще могат да научат как Европейският фонд за регионално развитие подкрепя създаването на ориентирана към общността цифрова платформа във Франция. В нея също така ще се съдържа информация за финансирания от Европейския социален фонд проект „YouthReach“ в Ирландия, който подкрепя младите хора, които преждевременно са напуснали училище, да продължат образованието си и да предприемат първите си успешни стъпки към заетост. Само между 2014 и 2020 г. схемата е достигнала до 14 000 млади хора. И накрая, платформата Kohesio може да покаже как Кохезионният фонд допринася за подобряване на железопътните връзки в Чехия.

В сътрудничество с управляващите органи, избрани от държавите членки да управляват финансирането в областта на сближаването, ЕК ще продължи да разработва платформата Kohesio, за да включи в нея проекти от новия програмен период 2021—2027 г. През следващите месеци платформата ще стане достъпна на всички официални езици на ЕС.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща