Производството на електроенергия от началото на годината към 13 март нараства с 22.87 %

Спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. потреблението на ток се увеличава с 4.34 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
860
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството и потреблението на електроенергия за пореден сравняван период продължават да се повишават. Затова пък салдото (износ-внос) се свива и то съществено. На този фон делът на базовите централи расте. Запазва се положителната тенденция за участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) както в преносната, така и в разпределителната мрежи. Точно противоположни са данните за дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ), при които спадът продължава. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода от 1 януари до 13 март (01.01.2022 г. – 13.03.2022 г.) тази година спрямо аналогичния период на предходната 2021 г.

Производството на електроенергия от първия ден на настоящата година до тринадесетия ден на месец март се увеличава с 22.87 % и достига до обем от 11 890 079 MWh (плюс 22.73 % отчетени преди седмица за сравняван период до шестия ден на месец март). Година по-рано за същия отчетен период производството на електроенергия е било в обем от 9 676 718 MWh.

Потреблението на електроенергия също продължава да расте. Така за сравнявания отчетен период от първи януари до тринадесети март, данните на системния оператор сочат за постигнат обем на потребление от порядъка на 9 208 847 MWh, което представлява ръст с 4.34 % (плюс 3.47 % отчетени преди седмица). За сравнение, през аналогичния период на предходната 2021 г. потреблението на електроенергия е било в обем от 8 825 391 MWh.

Салдото (износ-внос), въпреки че остава положително продължава да се понижава с бързи темпове. За периода от началото на годината до тринадесети март тази година салдото (износ-внос) е в обем от 2 681 232 MWh, което е плюс 214.95 % спрямо същото време на миналата година (плюс 237.98 % отчетени седмица по-рано, плюс 267.54 % преди две седмици). През предходната година, за същия сравняван период салдото (износ-внос) е достигало до обем от 851 327 MWh.

Високо остава участието на базовите централи,  като за сравняваното време от началото на годината към 13 март то нараства до 10 251 128 MWh, или с (+) 32.99 % (плюс 33.26 % отчетени за сравнявания период седмица по-рано, плюс 32.65 % преди две седмици). През същото отчитано време, но година по-рано участието на базовите централи е било в обем от 7 708 392 MWh.

Дела на ВЕИ, както в преносната, така и в разпределителната мрежи остава положително и без някакви съществени изменения предвид по-ранни отчетни периоди.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа от първия ден на януари до тринадесетия ден на третия месец от настоящата година е в обем от 314 348 MWh, което представлява ръст (плюс) от 14.82 % (+ 13.91 % отчетени за сравняван период пред седмица, +14.30 % преди две седмици). За сравнение, година по-рано през същия сравняван период участието на ВЕИ в преносната мрежа е възлизало на 273 764 MWh. По-добрите данни през настоящото време на тази година се дължат, както на участието на вятърните (плюс 14.28 %) и фотоволтаични (плюс 23.19 %) централи, така и на биомасата (плюс 1.62 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравняваните дни от 1 януари до 13 март тази година достига до обем от порядъка на 424 524 MWh, което е увеличение (плюс) с 16.13 % спрямо аналогичното време на миналата година (плюс 15.63% преди седмица). За сравнение през аналогичните дни на предходната година ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от 365 557 MWh. В частност, по-доброто участие се дължи на увеличението на вятърните (плюс 26.70 %) и фотоволтаични (плюс 12.28 %) централи, въпреки спада при биомасата (минус 21.57 %).

Водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължават да намаляват участието си. Така за времето от началото на годината към тринадесетия ден на месец март делът на ВЕЦ се свива до обем от порядъка на 900 079 MWh, което е спад със съществените (минус) 32.27 % (минус 34.08 % седмица по-рано). За сравнение, през същия период на предходната 2021 г. участието на ВЕЦ е достигало до обем от 1 329 005 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща