КЗК разследва за картел между двама търговци на автогорива

Паралелно Комисията ще проверява производители, доставчици и търговци на дребно за цената на олиото и основни храни

България
3E news
577
article picture alt description

Източник: КЗК

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) започва разследване за картелно споразумение между две български компании, занимаващи се с търговия с автогорива. Паралелно с това антимонополният орган започва проверка и на цените на олиото и други основни хранителни продукти по цялата верига от производители, през доставчици до търговци на дребно.

Разследването за картел започва във връзка с постъпили множество сигнали с информация и конкретни данни относно непазарно съществено повишаване на цените на едро и дребно на петролни продукти. По-конкретно става въпрос за цените на горивата, предлагани за продажба в бензиностанции. Обект на проверката са компаниите „Инса Ойл“ и „Сакса“. Според събраната към момента от Комисията информация, има основание да се направи извод, че е налице необосновано повишаване на цените на едро и дребно от някои търговци, за което няма икономически причини. Става въпрос за отчетени нива на цени на автогорива в периода между 2 и 11 март.

На база получената информация, КЗК е инициирала предварително проучване, в хода на което е анализирала публично достъпни данни и такива, които са й служебно известни. Установено е, че в множество медийни публикации се посочват две вериги бензиностанции, които са предлагали масовите автомобилни горива на цени, надвишаващи пазарните на 02 март 2022 г. В допълнение Комисията е установила, че същите две дружества са основни доставчици и търговски партньори на една от компаниите, подали сигнал пред нея, а същевременно са и едни от основните участници на пазара на производство и внос, търговия на едро и дребно с горива.

Комисията е установила също, че от началото на годината се наблюдава постоянно увеличение на цените на дребно в страната, като най-сериозен ръст е имало в периода 2-3 март, когато средната цена на бензин А-95 достига 2.78 лв. за литър, а на дизела – 2.82 лв./л. През разглежданият период най-високи ценови стойности са наблюдавани на бензиностанции от веригите “Круиз” и “Инса ойл”. На 2 март на бензиностанции “Круиз" средната цена на литър гориво е била 3.14 лв. при бензин А95 и 3.13 лв. при дизеловото гориво. На бензиностанции от веригата “Инса ойл” на 3 март средната цена на А95 и дизел е била 2.98 лв.

“След анализ на получените сигнали и становища, може да се направи основателно предположение за наличие на забранено картелно споразумение, забранено от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) от страна на двама търговци на горива, опериращи вериги от бензиностанции - дружествата „Сакса“ ООД и „Инса ойл“ ЕООД. За тези дружества са събрани данни, че в периода 2 – 11 март неоснователно са определяли /фиксирали/ продажни цени за крайни клиенти, от което е налице ограничаване или нарушаване на конкуренцията на съответния продуктов и географски пазар. Това тяхно поведение може да бъде насочено към извършено нарушение на антитръстовите правила по чл. 15 от ЗЗК, което поведение има за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на съответния пазар”, пишат от КЗК.

От антимонополната комисия съобщават още, че в хода на разследването ще проучат поведението и на другите участници на пазара на горива, като при наличие на достатъчно данни кръгът на разследваните търговци може да бъде разширен и допълнен.

За оказване на съдействие в борбата срещу антиконкурентните практики на пазарите на автомобилни горива в страната, Комисията насърчава всеки, който разполага с информация и/или доказателства за евентуално антиконкурентно поведение на пазарните участници, да предостави същите на електронен адрес delovodstvo@cpc.bg  или на адрес: гр. София, бул. Витоша № 18.

Паралелно с проверката за картелно споразумение между търговци на горива и във връзка със създалата се в страната напрегната обстановка при продажбата и цените на дребно на хранителни стоки от първа необходимост, конкретно на слънчогледово олио, както и след постъпил сигнал от Комисията за защита на потребители (КЗП), КЗК започва проучване на този пазар. Антимонополният орган ще изисква информация и доказателства от производители, доставчици, търговски вериги, КЗП и други органи.

От КЗК уточняват, че сред приоритетните й дейности за 2022 г. е да извършва постоянно наблюдение върху пазарите на производство и търговия с жизнено важни хранителни стоки - захар, брашно, олио, ориз и варива, както и млечни и месни продукти.

Така, предвид събраните данни за увеличаване на цените на някои от тези стоки през последните седмици и информация за задържане на доставките от страна на доставчиците на такива стоки, конкретно на олио, се създават съмнения за евентуално недобросъвестно поведение от страна на предприятията, участващи по веригата. Според КЗК това може да доведе до ограничаване или нарушаване на конкуренцията и да засегне потребителите, тъй като се отразява на търсенето и създава безпокойство у хората за дефицит на тези стоки.

В хода на тази проверка КЗК ще проследи дали са налице нарушения на Закона за защита на конкуренцията, дали случайно между някои от участниците на пазара има незаконни споразумения, дали се създава изкуствено дефицит и др. При евентуално откриване на забранени практики, Комисията може да наложи и санкции. От там обаче уточняват, че налагането на санкции за спекула не е от правомощията на КЗК.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща