Европарламентът иска от ЕК забрана на „златните паспорти“ до края на мандата й

Основните забележки са отправени към България, Кипър и Малта

Свят
3E news
474
article picture alt description

Източник: pixabay

В Европейския парламент са разтревожени, че гражданството на ЕС се продава. Затова предлага нови общи правила за справяне с многото проблеми, свързани със схемите за т.нар. „златни паспорти“, чрез които на граждани на трети страни държавите членки предоставят гражданство или право на постоянно пребиваване срещу направени инвестиции.

В тази връзка ввродепутатите приеха доклад за законодателна инициатива, в който призовават ЕК да внесе предложение до края на мандата си. Въпросът за ангажимента на Комисията относно това Франция, Германия, Италия, Великобритания, Канада и САЩ да ограничат достъпа до „златни паспорти“ на заможни руснаци, свързани с правителството в Москва, беше повдигнат по време на разискванията в понеделник в пленарна зала. Текстът беше приет с 595 гласа „за“, 12 гласа „против“ и 74 гласа „въздържал се“.

Европарламентът подчертава, че схемите за „гражданство срещу инвестиции“, съгласно които гражданите на трети държави получават гражданство в замяна на парична сума, подкопават същността на гражданството на ЕС. ЕП описва практиката, съществуваща в Малта, България и Кипър, като предоставяне наготово на обществено благо, тъй като държавите членки продават нещо, което никога не е било предвидено да се превърне в стока. Приемани са молби, дори в случаите на неизпълнение на условията, заявяват евродепутатите. Те настояват схемите да бъдат постепенно премахнати, поради рисковете, които представляват.

Европарламентът отбелязва по-слабите рискове, свързани със схемите за „право на пребиваване срещу инвестиции“, и призовава за правила на ЕС, които да подпомогнат борбата с изпирането на пари, корупцията и отклонението от данъчно облагане, включително:

стриктни проверки (в т.ч. проверки на членовете на семейството на кандидатите и на източниците на финансиране), задължителни проверки в базите данни на ЕС, както и процедури за проверка в трети държави;
задължения за докладване за държавите членки, включително схема за „уведомяване и консултации“, за да се даде възможност за възражение от страна на други държави членки;
изисквания за минимално физическо пребиваване (за кандидатите) и за активно участие, качество, добавена стойност и принос към икономиката (за техните инвестиции).

Европарламентът приветства обявения от държавите членки ангажимент за ограничаване на продажбата на гражданство на руски граждани, свързани с руското правителство и призовава всички държави-членки да спрат с незабавно действие да прилагат своите схеми за гражданство/право на пребиваване срещу инвестиции в ЕС за всички руски кандидати. Евродепутатите настояват правителствата на ЕС да направят повторна оценка на всички одобрени заявления през последните няколко години и да гарантират, че "нито едно руско лице, което има финансови, икономически или други връзки с режима на Путин, не запазва своето гражданство и права на пребиваване". В допълнение, евродепутатите призовават Комисията да забрани на руските граждани, които са обект на санкции на ЕС, да участват в схеми за гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции.

Евродепутатите изразяват съжаление относно липсата на всеобхватни проверки за сигурност и на процедури за проверка и в двата вида схеми, като добавят, че не следва да има възможност да се подават последователни молби в различни държави членки. Държавите членки не следва да разчитат на проверки, извършвани от недържавни субекти. Парламентът призовава за налог на ЕС, представляващ значителен процент от направените инвестиции, приложим до постепенното премахване на „златните паспорти“ и за неограничен период от време за „златните визи“. ЕП също така отправя искане към ЕК да окаже натиск върху трети държави, ползващи се от възможност за безвизово пътуване до ЕС, да последват този пример.

Като отбелязва, че посредниците в тези схеми не са нито прозрачни, нито подлежат на отчетност, Парламентът призовава за забрана на участието им в схемите за „гражданство срещу инвестиции“, както и за „строго и обвързващо регулиране“ за ролята им в схемите за „право на пребиваване срещу инвестиции“, което следва да включва санкции.

„Тези схеми служат единствено за осигуряване на задна врата към ЕС за съмнителни лица, които не могат да влязат през главния вход. Време е да затворим тази врата, така че руските олигарси и други лица с „мръсни пари“ да останат навън. Правителствата на държавите членки отказаха да решат проблема, твърдейки, че това не е въпрос на ЕС. Като се има предвид случващото се в момента, те не могат повече да избягват този проблем“, коментира докладчикът София ин 'т Велд.

Най-малко 130 000 лица са се възползвали от схемите за „гражданство срещу инвестиции“ и „право на пребиваване срещу инвестиции“ в периода от 2011 до 2019 г.. Тези схеми са довели до приходи в размер на 21,8 млрд. евро за съответните страни. Схеми за „гражданство срещу инвестиции“ съществуват в Малта, България, където правителството е внесло законодателно предложение за прекратяване на схемите за гражданство срещу инвестиции и Кипър, където понастоящем се обработват само заявления, подадени преди ноември 2020 г. Според правителството в Никозия всички те вече са разгледани. Паралелно с това 12 държави-членки имат схеми за „право на пребиваване срещу инвестиции“, включващи различни суми и възможности за инвестиции.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща