Свиленград се бори да бъде първата българска община с нулеви отпадъци до 2025 година

Климат / Екология
3E news
669
article picture alt description

Договор за сертифициране на община с нулеви отпадъци подписа кметът на Свиленград арх. Анастас Карчев. Това означава, че община Свиленград се ангажира, че до 2025 година да въведе необходимите мерки, които ще ѝ позволят да получи сертификат за община с нулеви отпадъци от Европейската организация за нулеви отпадъци и нейния обучителен център със седалище в Брюксел (Zero Waste Europe и Mission Zero Academy), представлявани в България от Екологично сдружение „За Земята“.

Община Свиленград е сред малкото добри примери в България за умно управление на отпадъците и за непрекъснато развитие и подобряване на системата. 

Всичко започва с вдъхновяващо обучително пътуване на професионалния и мотивиран екип на Община Свиленград до първата община с нулеви отпадъци в Европа – Капанори, Италия. Впоследствие се сформира Обществен съвет за Нулеви отпадъци, съставен от активни граждани, представители на училища, читалища, пенсионерски клубове, бизнеса, полицията, ромския квартал, както и от еко-отдела на общината и общински съветници, които бяха много активно ангажирани в целия процес.

За да получи сертификат за Нулеви отпадъци, община Свиленград се ангажира да работи за постепенно намаляване отпадъците, които се изпращат за изгаряне и да внедрява устойчиви алтернативи на изгарянето на отпадъци. Основна цел на сертифицирането е постигането на 90% предотвратяване, повторна употреба, рециклиране, компостиране на твърдите битови отпадъци, така че не повече от 10% да остават за депониране. По този начин се изпълнява едно от най-тежките за българските общини задължителни общоевропейски цели за отпадъците до 2035 г. Освен това до 2025 г. oбщината ще трябва да достигне до не повече от 99 кг. годишно нерециклирани отпадъци на жител.

Община Свиленград има дългосрочна визия в рамките на своята стратегия за нулеви отпадъци, която включва различни новаторски решения. Тя е първата българска община, въвела метода разделно събиране „от врата до врата” с цел улеснение на гражданите, с което са постигнати много добри резултати. В системата не са забравени и търговските обекти, където хартия и пластмаса се събират по график. Вече разделно се събират не само опаковки и остатъчни отпадъци, но и текстил, мебели, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, биоотпадъци. Част от тях се събират на специална общинска площадка, което улеснява транспорта им. От началото на февруари 2022 г. в града бяха поставени и два контейнера за дрехи и обувки.

 „Свиленград може да стане пътеводната звезда на много още общини в България, мотивирани да оптимизират управлението на отпадъците.“ казва Евгения Ташева - координатор на екип Нулеви отпадъци в Екологично сдружение „За Земята“.

По думите на  Данита Заричинова от Екологично сдружение „За Земята“: „Успехът в Свиленград е плод на непрекъсната работа на администрацията и комуникация с гражданите и бизнеса”.

Следващите стъпки в дългосрочния план за нулеви отпадъци на общината са свързани с въвеждане на разделно събиране и в селата. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Екология:

Предишна
Следваща