Производството на електроенергия от началото на годината до 20 февруари нараства с 22.36 %

Спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. потреблението на ток се увеличава с 2.57 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
857
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството и потреблението на електроенергия остават положителни, но се наблюдава промяна на тенденцията спрямо по-ранни периоди в посока към спад. Салдото (износ-внос) расте и остава много високо в процентно отношение. Базовите централи запазват също значителният си дял, но и тук се наблюдават промени. Участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи остава положително. Затова пък делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължава да намалява. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за периода от 1 януари до 20 февруари (1.01.2022 г. – 20.02.2022 г.) тази година спрямо аналогичния период на 2021 г.

Производството на електроенергия от първия ден на януари до двадесети февруари  тази година е в обем от  8 408 017 MWh. Това е ръст с 22.36 % спрямо аналогичния период на миналата година (плюс 24.79 % отчетени преди седмица за сравняван период до тринадесети февруари). За сравнение, през посочените дни на 2021 г. производството на електроенергия е било от порядъка на 6 871 280 MWh.

Потреблението на електроенергия за отчетния сравняван период от първия ден на месец януари до двадесетия ден на февруари нараства до 6 533 110 MWh, което представлява увеличение с 2.57 % (плюс 5.35 % отчетени за сравнявания период от 1 януари до 13 февруари) и, както става ясно, спрямо по-ранен отчетен период вече се наблюдава разлика.  Година по-рано, за същото време потреблението на електроенергия е било в обем от 6 369 169 MWh.

Салдото (износ-внос) не само остава положително, но се наблюдава и слабо подобряване на данните. Така за времето от първия ден на първия месец от  настоящата година до двадесетия ден на втория месец салдото (износ-внос) нараства до обем от 1 874 907 MWh, което представлява увеличение с 273.40 % (плюс 265.32 % отчетени преди седмица). През аналогичния период на миналата година салдото (износ-внос) е било в обем от 502 111 MWh.

Делът на базовите централи остава висок, но вече се наблюдава промяна на данните в посока към понижение. Така за времето от 1 януари до 20 февруари тази година участието на базовите централи достига до обем от 7 269 920 MWh. Това е увеличение с 33.23 % (плюс 35.41 % преди седмица) спрямо година по-рано, когато делът на базовите централи е бил от порядъка на  5 456796 MWh.

 Участието на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи остава положително, а при  проследяване на данните от предходни периоди може да се направят интересни изводи.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за времето от първия ден на януари до двадесетия ден на месец февруари тази година според данните на системния оператор расте до обем от 220 402 MWh, или с 12.11 % (плюс 11.23 % отчетени преди седмица, 17.85 % преди две седмици ). За сравнение, през аналогичния период на предходната 2021 г. ВЕИ са участвали в преносната система с обем от 196 587 MWh. В частност това се дължи на по-доброто участие на вятърните (плюс 4.45 %) и фотоволтаични (плюс 51.52 %) централи и биомасата (плюс 2.82 %).

Още по-добри са данните за участието на ВЕИ в разпределителната мрежа. Така за времето от първи януари до двадесети февруари то нараства до обем от порядъка на  300 219 MWh, което е увеличение с 20.32 % (плюс 20 % отчетени преди седмица, плюс 25.21 % - преди две седмици). Тези положителни данни в частност се дължат на положителното участие на вятърните (плюс 16.82 %) и фотоволтаични (плюс 36.87 %) централи и оставащият на минус дял от биомаса, при това висок (минус 21.10 %).

Делът на ВЕЦ за сравнявания период от първия ден на годината до двадесети февруари продължава да намалява съществено – до обем от 617 476 MWh, или със съществените (минус) 36.24 % (минус 32.04 % преди седмица). За същото време, но година по-рано, според данните на системния оператор ВЕЦ са участвали в енергийния баланс със значително по-висок обем – 968 384 MWh.  

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща