Министерство на земеделието е сезирало компетентните институции за неизпълнения по договори на „Напоителни системи“ ЕАД

Икономика / България
3E news
608
article picture alt description

Снимка: Pixabay

„Сезирали сме компетентните институции за неизпълнения по договори на „Напоителни системи“ ЕАД и очакваме те да предприемат необходимите действия. Сигналите са за фирми, които не спазили договорите си с дружеството и не са предприели действия по отстраняване на щети по аварирали съоръжения“. Това съобщи министърът на земеделието д-р Иван Иванов по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос разрушени участъци от р. Места в област Благоевград. Той поясни, че през месец декември 2021 г. са нанесени щети на 4 от 5 аварирали през месец януари 2021 г. съоръжения, за които са разплатени 1 370 477 лв. с ДДС. По думите му от страна на „Напоителни системи“ ЕАД са изпратени уведомителни писма до изпълнителите на аварийните ремонти за необходимостта от предприемане на действия в съответствие с клаузите на сключените договори, но изпълнителите не отстранили щетите и не са възстановили компрометираните участъци.

„Извършването само на аварийни и възстановителни работи е временно решение и искам да подчертая, че ако не бъдат предприети действия и предоставени средства за почистване на речните легла, такива аварии в бъдеще ще бъдат изключително често явление“, заяви аграрният министър. Той уточни, че  почистването е основна част от превенцията за защита от вредното въздействие на водите и е основно задължение на кметовете и областните управители по реда на Закона за водите. Д-р Иванов поясни още, че тези действия не могат да се осъществяват само от „Напоителни системи“ в рамките на възложените им територии, както е предвидил законодателят, защото и средствата и действията са недостатъчни.

По направени от дружеството ориентировъчни изчисления само за нанесените щети на съоръженията в област Благоевград и област Кюстендил през месец декември 2021 г., необходимите финансови средства за тяхното възстановяване и въвеждане в режим на експлоатация са в размер на 27 млн. лв. с ДДС, в които не са включени средствата, необходими за почистването на речните легла.

Съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите, предоставени за управление на Министерството на земеделието, са разположени на територията цялата страна и са стотици хиляди километри. Тези съоръжения са диги, корекции на реки и отводнителни канали. Годишно изразходваните от „Напоителни системи“ средства за извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите не могат да надхвърлят левовата равностойност на 15 млн. евро.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща