„Борисовата градина“ също е в капана на грешно замислената реституция в България, държавата да се намеси, смята архитектът на София Здравко Здравков

В София са предвидени 45 000 дка за отчуждаване, което по пазарни оценки прави изключително голяма сума, а няма община в България, която да може да си го позволи.

Климат / България , Екология
Рая Лечева
533
article picture alt description

Снимка: 3eNews/Остава отворен въпросът как ще успее Столична община да уреди въпроса с частната собственост върху къпалнята "Мария Луиза", "Летния театър" и "Дендрариума".

Още по темата

„Борисовата градина“ също е в капана на грешно замислената реституция в България. Това обяви на пресконференция главният архитект на Столична община арх. Здравко Здравков по повод предстоящото финално обсъждане на Подробния устройствен план (ПУП) на „Борисовата градина“ днес.

Той не уточни колко са частните терени в най-големия парк на София. Но каза, че по последни данни в цяла София става дума за 45 000 дка или 45 млн. квадратни метра предвидени за отчуждаване, което по пазарни оценки прави изключително голяма сума. Нито една община в България не може да си го позволи и тук трябва да се намеси и държавата, коментира той. Общината разполага с 10-20 млн. лева годишно за отчуждаване. Така той отговори на въпроса какъв е плана на общината за отчуждаване на тези терени. По неговите думи „Борисовата градина“ първо трябва да има приет ПУП. След това общината разполага с пет години да изкупи тези имоти, но от думите му става ясно, че това напрактика без финансиране е невъзможно. Така редица частни терени в парка са под заплаха. Той не успя да отговори и защо има възможности частните собственици да обжалват ПУП пред съда, а според Конституцията частната собственост е неприкосновена и съдът често връща имотите на частните собственици.

Експертен съвет ще реши дали къпалнята „Мария Луиза“ и „Летния театър“ трябва да са в голямо УПИ

Спорни към момента са например къпалнята „Мария Луиза“, "Летния театър". За тях юристите на общината са решили, че ще са част от големи УПИ-та с различна по вид собственост. Това обаче според групата на "Демократична България" възпрепятства отчуждаването им. Общинските съветници от „Демократична България“ предлагат обособяването на тези частни терени в отделни УПИ-та и предвиждането им за обекти на социалната инфраструктура, които следва да са публична собственост. Така ще бъде създадена възможност за отчуждаването им. А целта на общината да са в по-голямо УПИ е да бъде при всички случаи заинтересована страна с по-голяма тежест.

„Ако сме в голяма съсобственост, ще може да контролираме и бъдещите намеси“, каза арх. Здравков. Този въпрос остава отворен, коментира арх. Здравков и подчерта, че темата ще бъде подложена на експертен съвет, който ще излезе с решение, но е най-важно коя теза ще има по-голяма тежест в съда, за да може общината да си върне тези терени. В бившият „Дендрариум“ също са 10 дка частна собственост, общината ще се възползва да го откупи по Закона устройство на територията. След приемането на ПУП ще направим всичко възможно да го отчужди в рамките на петгодишния законов срок, обеща арх. Здравков. По Закона за общинската собственост имаме пет години да придобием имотите, а план как ще стане това тепърва щял да бъде изготвен. Но разберете има имоти с 25 пъти завишена оценка, не може общината в момента да си позволи да изкупи всички частни терени в София, каза още той.

 Проектът на ПУП на Борисовата градина е достатъчно консервативен и може да бъде приет

Проектът на ПУП на „Борисовата градина“ е достатъчно консервативен и може да бъде внесен за приемане в Столичен общински съвет, коментира арх. Здравко Здравков. Според него един парк трябва да привлича широк кръг от хора от спортуващите сутрин, майките с деца през деня, семейства вечер и младежи по заведенията вечер, за да се избегнат всякакви форми на вандализъм.

Повечето възражения срещу плана са свързани с възможността за застрояване и изграждането на буферни паркинги. ПУП не допуска влизане на автомобили в парка и в момента. ЦСКА предлага алеята да се ползва за достъп до стадиона, достъпът не трябва да става пред зелената мрежа, смята архитектът. Стадионът ще може да се обнови стига да има желание от клуба, каза той.

Проектът, изработен от проф. арх. Атанас Ковачев и екип „Ковачев архитекти“, предвижда два паркинга в парка, които да поемат автомобилите, които искат да паркират. В много паркове в Европа са предвидени такива паркинги, каза Здравков. Той посочи желанието на софиянци да продължават да пътуват с личните си автомобили като аргумент за необходимостта от такива паркинги. На въпрос на 3еNews какви са възможности за свързване на парка с велоалеи, той каза, че се осъществява плана за Зеления ринг и се мисли в тази посока. Велоалеята от Искърско шосе ще продължава до Гаран Пионер Слатина, за да стигне до Борисовата градина. От Хладилника през река Драгалевска и Софийски Околовръстен път и Южен парк трета част също ще има велоалеи, които ще водят до Борисовата градина.

Проектът за Подробния устройствен план на "Борисовата година" е възложен още през 2013 година. На 13 януари проектът за ПУП беше представен пред гражданите. След което бе дадена възможност да се изпратят писмени становища, мнения или предложения по проекта до 4 февруари.

Какво отпада от първоначалния вариант на проекта на Подробния устройствен план към момента?

1.    Отпада предложението за възстановяване сградата на Климатичното училище по архивни данни. Теренът се приобщава към парковата композиция на Борисовата градина, като се предвижда разполагането на детска площадка;

2.    Потвърждават се Конната база и комплекса на „Спортна София“, съгласно решението на ОЕСУТ;

3.    Отпада предложението за създаване на „Музей за зелена памет” на мястото на автокъща „Капитолия” и трите съществуващи сгради, които са в момента на място.  Остава  предложението за изграждане на подземен паркинг в терена след премахването на автокъщата и сградите. Отпада и сградата за експозиционен павилион.

4.    Потвърждава се атракциона „Кривите огледала”.

5.    Отпада новото застрояване в имота на бившия ресторант „Тенекиите“, съгласно предоставената скица-виза за проектиране от района при започване на работа по проекта през 2016 г.

6.    Отпада концепцията за създаване на  нова алейна ос от стадион „Юнак” към Розариума, като решението се адаптира с потвърждаването на Конната база и комплекса на „Спортна София“, съгласно решението на ОЕСУТ;

7.    Отпада предложението за  възстановяване на  централната алея от езерото с лилиите до Братската могила от 1936 г., като коригираното предложение отчита съществуващото в момента ландшафтно оформление.

8.    Правилата и нормативите са дефинирали устройството на всеки един от новообразуваните УПИ.

9.    Отпада предложеният пешеходен подлез при кръстовището на бул.“Евлоги и Христо Георгиеви“ и бул.“Драган Цанков“.

10. Подобрена е структурата на веломрежата в цялата Борисова градина, като е обвързана с трасето на зеления велоринг, който се разработва в момента.

11. Предвидени са две нови надземни преминавания (т.нар. Екодукти), които с подходящи наклони да осигурят пространствена връзка на територията на Борисова градина и да има безконфликтно преминаване на велосипедисти, пешеходци и хора в неравностойно положение. Едното е на бул.“Драган Цанков“, а другото е при гара Пионер, над бул.“Симеоновско шосе“

12.  Отпада предложението за изграждане на атракционна железница в участъка на съществуващата жп. линия от бул.“Атанас Дуков“ до гара Пионер.

13. Планът е съобразен с хидроложкото проучване на р.Аджибарица и подробния устройствен план на ж.к.„Дианабад“, без да засяга терените, които са включени в плана, съгласно решение на ОЕСУТ.

14.  Потвърждава се идеята за паркинг по старото трамвайно трасе до бул. „Драган Цанков“ от Телевизионната кула до Руското посолство. Паркинг с капацитет от 104 автомобила, който ще обслужва спортна зала „София“ и прилежащите й спортни съоръжения. Преминаването ще става с подлез под бул.„Драган Цанков“, като от страната на дендрариума, подлеза е почти на ниво алея.

15. Отпада многофункционалната спортна зала при гара „Пионер“, като на нейно място се предвижда изграждането на открити спортни съоръжения. Намалят се спортните площи и съответно, обслужващите сгради към тях. Потвърждават се й двете жилищни сгради, които са на площадката на бившата гара.

16. Северно от пързалката за шейни се потвърждава детската рекреационна зона.

17. В транспортно-комуникационната схема се предвижда нова трамвайна спирка срещу летния театър, която да обслужва с МОПТ летния театър.

18. В схемата за преместваеми обекти и съоръжения по чл.56 на ЗУТ, пред летния театър се предвижда зона за събития с акционен характер. Такава се предвижда и в платното на ул.“Йосиф Петров“, източно от ул. „Митрополит Кирил Видински“.

19. Изследвани са варианти за ново трамвайно трасе за свързване на Семинарията със Зоопарка - изграждане и рехабилитиране на съществуващото трасе западно от Семинарията с варианти и етапност на преминаване при кръстовището на бул.“П.К.Яворов“ и бул. “Ст.Михайловски“ и свързването му с „Дървеница“ през бул.“Г.М.Димитров“ или по бул.„Н.Габровски“.

20. Предвидени са навсякъде пожарни хидранти, където имаме водопроводни мрежи.

21. Направен е анализ на историческата стойност на обектите недвижими културни ценности.

22. По отношение на езерото „Ариана“ се предвижда премахване на понтонното съоръжение и възстановяване на  заведението на островчето „Баварска кръчма“ в автентичния му вид след премахване на сегашния архитектурен обем. Тези интервенции са записани императивно в Специфичните правила и нормативи, като изискване към реализацията на плана.

23. На площадката при атракциона „Кривите огледала” и южно от нея се предвиждат места за разполагане на детски  атракциони.

24. Разработена е стратегия за опазване на биоразнообразието на територията на м. парк „Борисова градина“

25. Разработката е допълнена със схеми за пешеходна достъпност, автомобилен достъп, масов градски транспорт и велосипедна инфраструктура. Между всички части на парка е осигурено безконфликтно  пешеходно и велосипедно подземно или надземно преминаване, с изключение на частите в р-н Изгрев – кв.8 и 8а (гара Пионер) и кв.7 (при р-нт „Ловен парк“).

 

Общият брой на възраженията срещу Плана са 1261, от които според арх. Здравков 1200 са еднотипни. Те са свързани да не се допуска ново строителство на сгради. Също така намесата в резерватната част да бъде само за реставрационни или консервационни дейности, да не се допуска формиране на УПИ с голяма площ, да се изграждат буферни паркинги само в съседни територии на парка, липсва решение на проблема със собствеността на парка.

Вижте позицията днес, която изразиха днес от инициативата "Зелени закони".

За приключване на общественото обсъждане ще се проведе заключителна дискусия в дигитална среда (онлайн) днес на адрес:

 https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m0c4e2f521a8fc2a6f4c75d99edadb2ec

             

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща