Лорер вече ще управлява Фонда на фондовете

Досега той се ръководеше от министъра на финансите

България
3E news
453
article picture alt description

Източник: МИ

Т.нар. Фонд на фондовете вече ще бъде управляван от Даниел Лорер. Това стана след като днес правителството взе решение министъра на иновациите и растежа, на който пост в момента е Лорер, да упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД, като в тази връзка са приети и съответните изменения в устава на дружеството. Досега управител на Фонда на фондовете бе финансовият министър, към момента Асен Василев.

Разпореждането е във връзка с приетото на 13 декември 2021 г. от 47-то Народно събрание Решение за приемане на структура на Министерския съвет на Република България. С него парламентът възложи на правителството в едномесечен срок да уреди всички правоотношения във връзка със създаването и преобразуването на министерства, включително функциите им. В тази връзка, с Решение № 892 на Министерския съвет от 30 декември 2021 г. е възложено на министрите предприемането на спешни действия за изработването на предложения за съответни промени в закони, нормативни административни актове и други актове на Министерския съвет за осъществяването на структурните и други промени в централната администрация на изпълнителната власт, произтичащи от приетата структура на Министерския съвет на Република България и Споразумението за съвместно управление на Република България за периода 2021 г. - 2025 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща