Приключиха хидротестовете на 2/3 от трасето на интерконектора с Гърция

Над 80% от строителните дейности по реализацията на проекта са изпълнени, всички пресичания на трасето с вече съществуващата инфраструктура са готови

Енергетика / Природен газ и горива
3E news
925
article picture alt description

Източник: ICGB

Над 80% от строителните дейности по реализацията на интерконектора Гърция-България са изпълнени към края на месец януари. Хидротестовете на територията на Гърция са изцяло завършени, а процедурата вече напредва и по българската част от трасето. Изпитанията на 4 от общо 11 участъка на територията на България вече са приключени. Така общият дял на изпълнени хидротестове достига 2/3 от цялата дължина на трасето на газопровода, съобщиха от компанията ICGB.

Хидравличните тестове се изпълняват в присъствието на представители на Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор”. Процесът е ключов за завършването на техническата част от проекта - чрез тестовете се удостоверява механичната якост и плътност на газопровода и се гарантира, че инфраструктурата е готова за регистриране като газово съоръжение.

Всички 53 пресичания на вече съществуващи инфраструктурни съоръжения – пътища, магистрали, ж.п. линии и др., по метода на шнеково сондиране вече са приключени. В края на януари е изпълнена и една от забавените доставки на кранове, необходими за изграждане на крановите възли по трасето. Монтажните дейности са стартирани незабавно, като към днешна дата над 30% от тях вече са завършени. Последната партида кранове от италианския доставчик се очаква през февруари, като изпълнителят на строителните дейности се е ангажирал да осигури пълна мобилизация на своите екипи, така че крановите възли да бъдат изпълнени максимално бързо и при спазване на всички професионални стандарти.

Паралелно с довършителните дейности по линейната част на газопровода се работи и по наземните съоръжения, които също са част от договора за строителство, доставка и проектиране. Става въпрос за две газоизмервателни станции (ГИС) – при Стара Загора и Комотини, както и диспечерски център близо до Хасково. ГИС Стара Загора е в напреднала фаза на изпълнение – над 70% готовност – като предстои старт на хидравличните тестове на площадковите тръбопроводи и съоръжения.

От началото на 2022 г. успешно са проведени и интегрирани приемо-приемателните тестове (FAT) на оборудването за системата за управление на технологичния процес (SCADA) и съпътстващите системи за комуникация, анализ и наблюдение. Всички съоръжения на газопровода ще се управляват и следят автоматизирано от операторите на смяна благодарение на модерните системи за дистанционен контрол.

С оглед постигане на заложената дата за въвеждане на интерконектора в търговска експлоатация – юли 2022 г., проектната компания работи активно по варианти за оптимизация на сроковете по оставащите административни и сертификационни процедури. Със съдействието на съответните институции това би позволило съкращаване на сроковете между предаването на готовия обект от страна на гръцкия изпълнител и въвеждането на газопровода в експлоатация, ограничавайки влиянието на забавянията по договора за строителство.

Проектът IGB е от ключово значение за повишаване на сигурността на доставките и за осигуряване на диверсификация на източниците на природен газ за България и региона на Югоизточна Европа.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Природен газ и горива:

Предишна
Следваща