Европа подкрепя устойчивите проекти чрез нов фонд и почти 41 млрд. евро бюджет

InvestEU ще замести досегашния Европейски фонд за стратегически инвестиции

Климат / Технологии
Георги Велев
6506
article picture alt description

Европейският парламент прие позицията си по нова програма на ЕС за насърчаване на инвестициите и достъпа до финансиране през периода 2021 - 2027 г. Новата програма „InvestEU“ ще замести сегашния Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който бе основан след финансовата криза.

Евродепутатите приеха в сряда изменения за подобряване на предложението на Европейската комисия, които включват увеличаване на бюджета на ЕС. Със средствата ще се гарантират до 40,8 млрд. евро, като парите ще послужат за мобилизиране на повече от 689 млрд. евро допълнителни инвестиции в ЕС.

Другото предложение е за по-ясни и обективни цели, като увеличаване на пазара на труда, постигане на целите от Парижкото климатично споразумение и икономическа, териториална и социална кохезия. По отношение на защитата на климата евродепутатите си поставят цел от „поне 40% от общия финансов пакет на програмата „InvestEU“ да бъде за климатични цели.

Ще бъде създаден и управителен комитет за гарантиране на подходящ баланс между политическия опит и този в банковото дело при управлението на програмата. ЕК и Управителния комитет ще трябва да докладват годишно на Парламента и на Съвета на ЕС относно напредъка, въздействието и операциите на програмата „InvestEU“, обясняват още от ЕП.

Докладът беше приет с 517 гласа „за“, срещу 90 гласа „против“ и 25 „въздържал се“. Ева Майдел (ЕНП, България) коментира: „С „InvestEU“ целим да се осъществят инвестиции за 700 милиарда евро в ЕС в следващите 7 години. За да не изостават европейските икономики в световен план, имахме нужда от такава програма, която да подкрепя инвестициите в устойчиви и иновативни проекти. Българският бизнес е в отлична позиция да се възползва от средствата, защото през последните 3 години привлече почти два милиарда евро по плана Юнкер. България също така е първата държава с консултантско звено в помощ на предприемачите за кандидатстване за финансови инструменти и програми на ЕС.“.

Програмата има за цел да обедини различни съществуващи финансови инструменти на ЕС (сред които са Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), инструментите на Механизма за свързване на Европа (МСЕ), специални обекти от Програмата за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия (COSME), специални гаранции и обекти от Програмата за заетост и социални иновации). Програмата „InvestEU“ ще включва фонда „InvestEU“, Консултантският център „InvestEU“ и портала „InvestEU“.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща