Нов скок на годишната производствена инфлация през декември 2021 г. с 30.8%

На месечна база, спрямо ноември миналата година, повишението е с 1.7 на сто, сочат данните на НСИ

Икономика / Финанси
3E news
298
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/БТА

Общият индекс на цените на производител (известен още и като производствена инфлация) през декември 2021 г. се увеличава с 30.8% в сравнение със същия месец на 2020 година, докато на месечна база, спрямо ноември на миналата година, повишението е с 1.7 на сто. Това показват обявените от НСИ данни за последния месец на миналата година.

На месечна база спрямо предходните три месеца производствената инфлация през декември се забавя, тъй като за миналия ноември НСИ отчете ръст от 5.8 на сто, за октомври повишение с 3.8 на сто и за септември нарастване с 2.4 на сто.

На годишна база производствената инфлация през декември също се забавя незначително, като за ноември 2021 г. НСИ отчете годишен ръст от 31.0 на сто. Спрямо предишните два месеца, обаче, производствените цени през декември са се ускорили, тъй като за октомври НСИ отчита повишение с 24.1 на сто и за септември нарастване с 20.0 на сто.

На годишна база

през декември ръст на цените е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 79.7%, в преработващата промишленост - с 16.2%, и в добивната промишленост - с 9.4%.

В преработващата промишленост значителен ръст е отчетен при: производството на основни метали - с 34.4%, производството на химични продукти - с 29.2%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 24.7%, и производството на изделия от каучук и пластмаси - със 17.8%.

На месечна база

Както вече отбелязахме, общият индекс на цените на производител през декември 2021 г. се увеличава с 1.7% спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.0%, а намаление е отчетено в преработващата промишленост - с 0.7%, и в добивната промишленост - с 0.2%.

По-ниски цени на производител в преработващата промишленост се наблюдават при: производството на основни метали - с 2.9%, производството, некласифицирано другаде - с 0.8%, и обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 0.3%. Увеличение на цените се отчита при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели и производството на метални изделия, без машини и оборудване - по 2.2%, производството на напитки - с 1.6%, и производството на хранителни продукти - с 1.5%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар

На месечна база показателят за декември 2021 г. се увеличава с 3.4% спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.1%, и в преработващата промишленост - с 0.4%, а в добивната промишленост е отчетено намаление - с 1.4%.

По-голямо увеличение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 2.9%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 2.6%, и производството на напитки - с 1.7%. Намаление е отчетено при печатната дейност и възпроизвеждане на записани носители и при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - по 0.1%.

На годишна база Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през декември 2021 г. нараства с 38.6% в сравнение със същия месец на 2020 година. Ръст на цените е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 76.7%, в преработващата промишленост - със 17.2%, и в добивната промишленост - с 11.4%.

Спрямо декември 2020 г. съществен ръст на цените в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на химични продукти - с 51.1%, производството на основни метали - с 39.3%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 29.8%, производството на изделия от каучук и пластмаси, и производство на метални изделия, без машини и оборудване - по 14.3%.

Индекси на цените на производител на международния пазар

Показателят през декември 2021 г. намалява с 1.2% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на 2020 г. е регистриран ръст от 18.7%.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща