Мария Габриел: Младите хора имат водеща роля за по-зелена и устойчива Европа

Kампанията "Зелена пътека" призовава младите хора за активно участие в дебата за бъдещето на нашата планета

Климат / България
3E news
562
article picture alt description

Източник: ec.europa.eu

Българският еврокомисар Мария Габриел, министрите на образованието и младежта и по един представител на младите хора от всяка държава членка обсъдиха за първи път в такъв формат темата "Младите европейци като пълноправни актьори в Европа: за по-зелена и по-устойчива Европа". Форумът на високо равнище в рамките на Съвета по образование се провежда в контекста на Европейската година на младежта 2022 и търси отговори на предизвикателствата, свързани с околната среда.

Българският еврокомисар открои инициативата Коалиция "Образование за климата". Тя обединява ученици, студенти, учители, споделящи идеи за екологични решения и готовността да ги прилагат в конкретни проекти. "Младежите могат да споделят добрите си практики на интернет платформата за Европейската година на младежта, чието начало поставих този месец", коментира комисар Габриел.

Kампанията "Зелена пътека" призовава младите хора за активно участие в дебата за бъдещето на нашата планета и в инициативата за засаждане на три милиарда дървета в цяла Европа до 2030 г.
"Стремежът ми е да мобилизираме целия опит и знания за свързване на образованието, науката, гражданското общество, включително младите хора. Така можем да създадем общ подход за справяне с изменението на климата, който да залегне в системите ни за образование. Важно е да обединим усилия към по-екологична и устойчива Европа, в която младите хора ще играят водеща роля", каза Мария Габриел.

"Важно е да говорим в един глас с младите хора, когато става дума за конкретни решения, свързани с изменението на климата. Ключ към справяне с това предизвикателство е образованието от най-ранна възраст. Имаме нужда от повишаване на осведомеността сред учениците, родителите, широката общественост по въпросите за климатичните промени. Необходимо е да предоставим възможности на системите за образование за предприемане на конкретни действия с цел адаптиране към екологичния преход", заяви Мария Габриел.


На първо място, комисар Габриел обърна внимание върху представената от нея на 14 януари Препоръка на Съвета относно обучението за екологична устойчивост. Тя цели да подпомогне държавите членки и всички образователни институции да предоставят на учащите компетентности в областта на изменението на климата. Програмите "Еразъм+" и Европейският корпус за солидарност също допринасят за развитието на "зелени" умения, обучение и кариера в специалности свързани с екологичния преход.Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща