Теодора Георгиева: AVAX вече ще начислява неустойки заради забавянето в изграждането на интерконектора Гърция - България

Към момента всички усилия остават насочени към постигане на търговска експлоатация през юли 2022 г., обясни изпълнителният директор

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1244
article picture alt description

Източник: ICGB, архив.

Строителят на интерконектора Гърция-България (IGB) - гръцката J&P AVAX S.A. от 1 януари начислява неустойка за забавяне от 90 000 евро на ден. Претенциите на строителя на интерконектора Гърция-България за удължаване срока на договора след 31 декември 2021 г. са били намерени за неоснователни и членовете на Съвета на проектната компания Ай Си Джи Би (ICGB) единодушно са заявили, че са налични основания за активиране на договорната клауза за налагане на санкции. По договор те са 90 000 евро на ден и се начисляват, считано от 1 януари 2022 година.

Това обясни в интервю за БТА Теодора Георгиева, изпълнителен директор на проектната компания ICGB от българска страна. Дружеството отговаря за реализацията на междусистемната газова връзка Гърция-България. Тя допълва, че към момента голяма част от дейностите по договора за строителство, доставка и проектиране са изпълнени. Георгиева изтъква, че на всяко ниво се полагат усилия срокът за влизане в търговска експлоатация да бъде спазен – а именно завършване до 1 юли 2022 г.

 

Още по темата

Първоначално договорът с фирмата изпълнител на проекта - гръцката "Джей енс Пи АВАКС" (JandP AVAX S.A.) - предвиждаше интерконекторът Гърция-България (IGB), да бъде завършен до април 2021 г., а срокът за въвеждане в експлоатация беше юли 2021 г. Компанията обаче поиска удължаване на срока по договора заради пандемията от КОВИД-19. Искането беше одобрено от българското правителство, като анексът към договора предвижда строителството да завърши до края на декември 2021 г., а интерконекторът да влезе в търговска експлоатация до 30 юни 2022 г. По последна информация на министъра на енергетиката Александър Николов, който бе изслушан по темата в парламента на 14 януари тази година, по данни на проектната компания Ай Си Джи Би, която реализира проекта, изпълнението към момента е в напреднала фаза, но има забавяне и строителството не е приключило в посочения срок. Каква е ситуацията към днешна дата? На какъв етап е строителството на интерконектора?

Мобилизацията на строителните дейности стартира в края на 2019 г., когато бе подписан договорът за строителство, проектиране и доставка с гръцката фирма AVAX и когато окончателно бе осигурено цялостното финансиране на проекта. Знаете, че голяма част от средствата идват по европейска линия - от Европейската енергийна програма за възстановяване, от Европейските структурни и инвестиционни фондове и от Европейската инвестиционна банка, и процедурите, които трябваше да преминем за тази цел, отнеха няколко години. За съжаление, фазата на активно строителство съвпадна с глобалната пандемия от КОВИД-19 и това категорично наруши предвидения ритъм на работните дейности и очакваните срокове на доставки на оборудване, материали и техника. Строителят обоснова претенциите си за удължаване на срока за строителство до 31 декември 2021 г., именно позовавайки се на пандемията като форсмажорно обстоятелство и така получи допълнителни 8 месеца за работа. Въпреки това, не всички дейности по реализацията на IGB бяха завършени в срок, и пандемията повече не може да бъде допустим аргумент за забавяне на този ключов инфраструктурен проект.

Към момента голяма част от дейностите по договора за строителство, доставка и проектиране са изпълнени. Готови са хидротестовете на гръцка територия и инфраструктурата вече се тества и по трасето на българска територия. Всички тръби са положени в траншеята и в рамките на февруари цялото трасе следва да е зарито, сред което цялата тази площ ще бъде рекултивирана, за да намалим максимално екологичното влияние от строителните дейности. Освен линейната част, AVAX има ангажимент и за изграждането на няколко наземни съоръжения - две газоизмервателни станции при Стара Загора и Комотини и един диспечерски център край Хасково. Работата по тяхното изпълнение напредва, имаме положително развитие и при крановите възли, където досега имаше сериозно забавяне. На всяко ниво се полагат усилия срокът за влизане в търговска експлоатация да бъде спазен.

На 21 януари беше свикано заседание на Съвета на директорите на проектната компания Ай Си Джи Би, на което се очакваше да се отхвърли претенцията на АВАКС за удължаване на срока за строежа и да се определи механизъм за налагане на дневната глоба от 90 000 евро за просроченото изпълнение на договора. Какво решение бе взето на това заседание? Отхвърлена ли бе претенцията на АВАКС за ново удължаване на срока на строителството? Прие ли се решение за налагане на глоба на АВАКС от 90 000 евро на ден?

Съветът на директорите на Ай Си Джи Би се състои от 8 членове - по четири от страна на всеки акционер, в случая БЕХ и "Ай Джи Ай Посейдон" (IGI Poseidon). На Съвет, и то само с пълно единодушие, се вземат всички стратегически решения за развитието на проекта, включително изменения в срокове, бюджети и т.н. Тъй като претенциите на AVAX засягаха сроковете по договора за строителство, доставка и проектиране, беше необходимо Съветът да разгледа претенциите им и то след задължителна консултация с независим международен правен консултант.

Претенциите на строителя за удължаване срока на договора след 31.12.2021 г. бяха намерени за неоснователни, като членовете на Съвета единодушно заявиха, че са налични основания за активиране на договорната клауза за налагане на санкции. Те се начисляват считано от 1 януари 2022 г. Междувременно, напредъкът на AVAX се следи и докладва на седмична база, за да сме наясно каква е ситуацията и съответно, ако има индикации за сериозни проблеми или забавяния, да сме информирани навреме и да потърсим механизми, с които да съдействаме.

Председателят на КЕВР Иван Иванов каза, че все още не са подадени документите за сертифициране на оператора на интерконектора. По думите му това означава, че пускането в търговска експлоатация на съоръжението отново ще се отложи, защото сертифицирането трябва да се извърши в срок не по-късно от 6 месеца преди влизане в търговска експлоатация. Към днешна дата подадени ли са документите за сертифициране на интерконектора IGB? Ако не са, кога ще се подадат? Забавянето на подаването на документите означава ли, че и на 1 юли няма как да започне търговската експлоатация на интерконектора?

Сертифицирането на Ай Ес Джи Би като независим преносен оператор се извършва съвместно от националните енергийни регулатори на Гърция и България, както и от Европейската комисия. Като независим преносен оператор Ай Ес Джи Би трябва да гарантира, че не прилага неконкурентно поведение и спазва определени корпоративни правила и процедури, включително чрез създаване на двустепенна система за управление на дружеството. Въвеждането на нов модел на управление се решава от Общото събрание на акционерите на Ай Ес Джи Би - БЕХ и "Ай Джи Ай Посейдон", включително от Министерство на енергетиката от българска страна.

Документацията, която следва да бъде подадена към КЕВР и гръцкия регулатор РАЕ (RАЕ), е в процес на подготовка и координация, като се надяваме акционерите скоро да са готови с този процес. Не смятам обаче, че към момента срокът на процедурата представлява сериозен риск за срока на въвеждане в експлоатация на интерконектора - енергийните регулатори имат срок до 4 месеца за произнасяне по исканото сертифициране. Решението им се обявява пред Европейската комисия, която има до два месеца да го одобри. Общият максимален срок на цялата процедура в действителност е 6 месеца, но при наличие на воля от страна на регулаторите и ЕК и предвид международното значение на проекта IGB, заявлението може да бъде разгледано и в по-кратки от максималните срокове.

Коя е датата, на която може да се очаква интерконекторът IGB да бъде пуснат в търговска експлоатация?

Към момента всички усилия остават насочени към постигане на търговска експлоатация през юли 2022 г., което е и одобреният срок от националните регулатори на Гърция и България. Наясно сме с огромното значение на този проект не само от пазарна гледна точка, но и като елемент на националната сигурност, така че правим всичко възможно да оптимизираме и дейностите на терен, и административните и регулаторни процедури, които трябва да се случат, за да няма изместване на срока за търговска експлоатация въпреки забавянето на фирмата строител. На политическо ниво срещаме сериозна заявка за съдействие в посока на тази оптимизация, така че разчитаме и на институционална подкрепа за постигане на тази цел, особено що се отнася до административните процедури. Относно строителството, с АВАКС се провеждат ежеседмични срещи, за да се следи напредъка на работата им отблизо. Смятам, че всички ангажирани страни са наясно с важността на IGB - работим в една посока и проектът ще бъде завършен успешно.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща