Близо 30% от фирмите отчитат спад на приходите от продажби през декември 2021 г.

В същото време за повече от половината не са настъпили промени, показват резултатите от бизнес анкетата на НСИ

Икономика / България , Финанси
3E news
355
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/БТА

През декември 2021 г. 28.2% от нефинансовите предприятия посочват, че са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с ноември 2021 г., при 55.9% няма промяна, а 15.5% са регистрирали увеличение. Година по-рано, през декември 2020 г., намаление в приходите от продажби спрямо предходния месец са посочили 39.0% от нефинансовите предприятия, 46.4% - без промяна, и 14.5% - увеличение.

Това показват резултатите от традиционната ежемесечно допитване на Националният статистически институт сред нефинансовите предприятия с цел да осигури и предостави информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху различните сектори на икономиката в страната (избрани на случаен принцип 3 770 предприятия с приблизително 230 хил. наети лица).

Разпределението по икономически дейности показва, че през декември 2021 г. 34.0% от предприятията в дейност „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги, следвани от предприятията в дейностите „Индустрия“ - с 33.4%, и „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ - с 31.9%.

В същото време 17.9% от фирмите от „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ отчитат нарастване на приходите през декември на миналата година, следвани от 17.1% от фирмите в „Строителството“ и 16.3% от предприятията в „Индустрията (с изкл. на Строителство)“.

През декември 2021 г. по отношение на наетия персонал 18.2% от нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на „платен отпуск“ (при 25.3% за декември 2020 г.), следват „дистанционна форма на работа“ - 10.0% (при 16.4% за декември 2020 г.), и „неплатен отпуск“ - 9.6% (при 20.3% за декември 2020 г.). Към наемане на нов персонал през декември 2021 г. са пристъпили 5.2% от нефинансовите предприятия (при 4.8% за декември 2020 г.).

За следващия месец 94.4% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 2.5% - ще преустановят временно дейността си, а 1.8% очакват да прекратят дейността си.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща