Инж. Йордан Василев, директор на "Топлофикация Плевен": Отоплението на парно е най-сигурният, екологичен и икономичен метод

Енергетика / България
3E news
974
article picture alt description

Колаж: Dir.bg

"Основна мярка за намаляването на замърсяването на въздуха в Плевен през зимата, е използването на централното топлоснабдяване. „Топлофикация Плевен“ предоставя екологична, ефективна и комфортна алтернатива на отоплението на твърди горива.“, коментира инж. Йордан Василев, директор на "Топлофикация Плевен". Той обясни, че от години в предприятието са разработили и следват стриктно екологична стратегия за опазване на околната среда. "Нашият подход, насочен към устойчиво развитие, е интегриран във всички бизнес дейности. Съсредоточили сме се главно в подобряване на екологията и въвеждане на иновации. Използваме най-добрите практики в енергийния мениджмънт. Фокусът и занапред ще бъде в проекти, с които ще осигуряваме още по-качествено  и екологично топлоподаване в града", каза инж. Василев.

Относно предимствата на централното отопление, инж. Василев изтъкна, че в сравнение с другите видове отопление парното е с ниска първоначална инвестиция. Те влагат средства само в закупуването на отоплителни тела и индивидуални уреди за дялово разпределение.", посочи директорът и обърна внимание, че до 2027 г. измервателните уреди задължително трябва да са с възможност за дистанционен отчет.

Като друг позитив инж. Василев посочи, че при централното отопление клиентите нямат разходи за изграждане, поддръжка, ремонт и технически контрол на топлопроводи и абонатни станции. "Всички разходи за поддръжка на мрежата са за сметка на топлофикационните дружества.", каза инж. Василев. "Парното позволява постигане на равномерна и благоприятна температура във всяко жилище, което допринася за създаване на необходимия уют и висококачествен комфорт на обитателите. При централното топлоподаване топлоносителят е гореща вода. Ето защо отоплителните тела в дома и съоръженията в сградата, където живеем, не носят риск от избухване или възпламеняване, което ги прави по-безопасни в сравнение с други варианти на отопление. От значение е и сигурността на доставките, особено в най-студените зимни дни, когато някои от уредите за отопление отказват", обясни инж. Василев.

Директорът на "Топлофикация Плевен" подчерта, че топлопреносните мрежи са перфектен начин за постигане на устойчиво развитие на градовете. Топлофикациите предоставят най-сигурният, екологичен и икономичен метод за справяне с предизвикателствата на опазването на околната среда", коментира директорът на Топлофикация Плевен. "Производството на енергия чрез когенерацията на предприятието помага жителите на Плевен да се радват на по-чист въздух. Това се дължи на факта, че мощностите на дружеството не отделят във въздуха серни оксиди, диоксиди и фини прахови частици.", добави инж. Василев. Той обясни, че емисиите на отделяния азотен окис и въглероден диоксид, при топлофикационните дружества на природен газ, са в пъти по-малко спрямо същите при отоплението на дърва и въглища.

Като успешно реализиран проект за повишаване на енергийната ефективност, инж. Василев открои вложените средства в газовата турбина. "Благодарение на отличната работа на газовата турбина предоставяме още по-екологична енергия на жителите на гр.Плевен, както и подобрихме работата на предприятието. Турбината отговаря на най-високите световни стандарти за подобен тип съоръжения. Модерна е и е напълно автоматизирана", каза инж. Йордан Василев. "Връзката между оператора и турбината става с помощта на специално изградена за целта оптична линия.", разказа инж. Василев.

Инж. Василев обясни, че през лятото предстои да извършват профилактика и ремонтни дейности на съоръженията и топлопреносната мрежа. "Ще направим оглед на мрежата и абонатните станции. При необходимост ще подменим проблемните участъци по трасетата. Също така ще извършим реконструкция на част от оборудването в абонатни станции.", каза директорът на топлофикация в Плевен. Той допълни, че ремонтните мероприятия през летните месеци се извършват с цел съоръженията да бъдат подготвени за работа през зимата и да се намали до минимум рискът от по-сериозни аварии.

„Един от основните начини да се намали замърсяването на въздуха в Плевен е по-масовото използване на централно топлоснабдяване. Именно по тази причина, ние се стремим да поддържаме в изправност съоръженията и топлопреносната мрежа. Надяваме се все повече плевенчани да изберат централното топлоснабдяване. Така заедно допринасяме за чистия въздух в града.“, посочи инж. Василев и добави: „Нека мислим екологично за бъдещето.“, посочи инж. Василев.

Директорът на дружеството посочи, че в град Плевен изградената топлопреносна мрежа е с дължина около 180 км. През настоящия отоплителен сезон в работен режим са над 1300 абонатни станции, като само за последните пет години са изградени повече от 50 нови абонатни станции.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща