Брюксел одобри 30 млн. лв. държавна помощ за туристическия ни бранш

Средствата ще се предоставят безвъзмездно на фирми от сектора, отчели спад в оборотите си през 2020 спрямо 2019 г.

България
3E news
321
article picture alt description

Източник: Министерство на туризма

Европейската комисия одобри българска схема в размер на 15,3 милиона евро (30 милиона лева) в подкрепа на предприятията, извършващи дейност в туристическия сектор, засегнати от пандемията от коронавирус. Мярката беше одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ.

Помощта по схемата ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства. За да отговаря на условията, дадено дружество трябва да е регистрирало разлика от най-малко 256 евро (500 лева) между оборота си (без ДДС) за 2019 г. и оборота си (без ДДС) през 2020 г., в съчетание с държавната помощ, получена през 2020 г. и през 2021 г. Освен това дружеството трябва да е регистрирало оборот (без ДДС) по-висок от 256 евро (500 лева) както през 2018 г., така и през 2019 г. Целта на мярката е да се помогне на бенефициерите да посрещнат нуждите си от ликвидност и да продължат дейностите си по време на пандемията и след нея.

От ЕК позволяват помощта след направена проверка, установила, че българската схема отговаря на условията, посочени във Временната рамка. По-специално, помощта няма да надвишава 2,3 млн. евро на бенефицер и ще бъде предоставена не по-късно от 30 юни 2022 г. Според Брюксел мярката е необходима, подходяща и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава-членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от Договора за функционирането на ЕС и условията, определени във Временната рамка. Въз основа на това ЕК одобри мярката съгласно правилата на Евросъюза за държавната помощ. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща