Двама съпредседатели ще има вече асоциация „Хидроенергия“

Постът се поема от Данаил Каменов и Радослав Славов

Енергетика / Електроенергия
3E news
466
article picture alt description

Източник: dams.reki.bg / WWF - Реките на България

Ръководството на Асоциация „Хидроенергия“, която обединява повече от половината инсталирани частни хидроенергийни мощности в България, ще бъде поето от двама съпредседатели, които наследяват досегашния председател Боян Кършаков.

Новите ръководители ще бъдат Данаил Каменов и Радослав Славов. Съвместната им работа ще продължи успешните практики на Боян Кършаков, по времето на който асоциацията стана част и от световната общност на Международната хидроенергийна асоциация ( IHA) – най-големият световен орган за развитие на ВЕЦ сектора глобално, създаване и прилагане на най-добрите развойни и етични практики за опазване на околната среда.

Данаил Каменов е завършил икономика през 1994г. в град София. Има дългогодишен опит във финансите и инвестициите и е участвал в реализирането на някои от най-големите сделки по сливания и придобивания в България. В периода 2003-2007г. е бил Изпълнителен директор на „СИБАНК“ ЕАД, а от началото на 2008г. е Изпълнителен директор на компания „Венчър Екуити България“ ЕАД. Бил е член на управителните органи на компании като „Българска телекомуникационна компания“ АД и Пенсионно-осигурителна компания „Доверие“. От 2013г. е член на Управителния съвет на e-PURE – Европейска асоциация на производителите на етанол, със седалище в Брюксел.

Радослав Славов е изпълнителен директор на Енерго-Про България ЕАД, с дългогодишен опит в разработката и преструктурирането на ВЕЦ мощности в групата на „Енерго-про“ АД за България и Грузия в периода 2002 – 2016. Бил е началник на ВЕЦ Копринка към НЕК. Магистър по: Електрическо задвижване и автоматизация на промишлени инсталации и технически комплекси към Харковския политехнически институт, Украйна.

Тандемът ще отговаря за популяризирането на ролята, ползите и значението на ВЕЦ като производител на чиста, достъпна и надеждна електроенергия на локално и глобално равнище. Целите на Каменов и Славов са свързани с провеждането на политики и стратегии, целящи подобряване на пазарните условия и спомагане за устойчивото развитие на хидроенергийния сектор посредством все по-добри методи за опазване на околната среда, осигуряването на чиста електроенергия на достъпна цена, широка информираност за ползите от ВЕЦ енергията за обществата. Новите съпредседатели ще работят активно по участие в политиките на ЕС и тяхното прилагане в България и наличието на стабилна и предвидима законодателна и регулаторна рамка, която е в полза на всички заинтересовани страни и засиленият импорт на най-добрите световни практики и ноу хау за модернизация и прогрес.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Електроенергия:

Предишна
Следваща