ЕП: Повече еврофинансиране за извеждането от експлоатация на ядрени инсталации в България и Словакия

Енергетика / България
Галина Александрова
765
article picture alt description

Европейският парламент прие в сряда позиция относно извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в България и Словакия. Докладът, внесен от Петър Курумбашев (С&Д, България) беше приет с 494 гласа „за“ срещу 35 гласа „против“ и 32 „въздържал се“, съобщи пресофисът на ЕП.

Сегашното предложение е следствие от ангажимента на ЕС за предоставяне на финансова подкрепа за извеждането от експлоатация на атомни електроцентрали в България и Словакия, поет в контекста на преговорите за присъединяване към ЕС. Парламентът иска процентът на съфинансиране от ЕС за извеждане от експлоатация в тези две държави членки да бъде най-малко 50%, докато Комисията е предложила 50% като максимално съфинансиране от ЕС.

Европейският парламент счита, че на Съвместния изследователски център (JRC) трябва да бъде предоставена отговорността за събиране, развиване и обмен на познания в областта на извеждането от експлоатация на ниво ЕС.

„Успяхме да добавим пояснение, че средствата, отделяни в бъдещата МФР за преждевременното извеждане от експлоатация на тези ядрени реактори, ще следват примера на настоящата програма, в която 60% от средствата за България се предоставят от ЕС. Включихме пояснение, че програмите за преждевременно извеждане от експлоатация на тези ядрени мощности не задължават държавите членки да прекратяват своите планове за развитие на ядрената енергетика.“, заяви докладчикът Петър Курумбашев (С&Д, България).

Приетата резолюция на Европейския парламент ще бъде изпратена на Съвета на ЕС.

Европейският парламент има само консултативна роля по този въпрос, което означава, че с него се консултират по предложението на Комисията, преди Съветът да приеме окончателния текст на новия регламент.

 

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngДоклад относно предложението за регламент на Съвета за създаване на специална финансова програма за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща