НСИ: Ръст на промишлеността, търговията на дребно и строителството през ноември 2021

Най-голямо е годишното увеличение на промишленото производство (+13.2%), следвано от търговията на дребно (+6.7%) и на строителната продукция (+3.2%), сочат данните на националната статистика

Икономика / България
3E news
433
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/БТА

Нарастване на месечна и на годишна база през ноември 2021 година отчита Националния статистически институт (НСИ) на трите основни отрасъла на българската икономика – промишлеността, търговията на дребно и на строителство. Повишение и за трите отрасъла НСИ отчете през септември, докато през октомври имаше разлика – строителната продукция намаляваш (за първи път след февруари на миналата година, а промишленото производството и оборотът в търговията на дребно се увеличаваха, при това за осми пореден месец, след отчетения спад през миналия февруари.

Вижте още: Спад на строителството през октомври за първи път от февруари отчита НСИ

Най-голям годишен ръст е отчетен при промишленото производство (+13.2%), като най-съществена е заслугата тук на производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ, където е отметено увеличение с 48.0%. Следва оборотът в търговията на дребно (+6.7%), където най-висок ръст от 21.9% е регистриран при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки. При строителната продукция (+3.2%) по-голямо увеличение с 3.3 на сто е отчетено при сградното строителство, спрямо ръст от 3.1% при гражданското/инженерното строителство.

Индексът на промишленото производство

през ноември 2021 г. се увеличава с 1.4% в сравнение с октомври 2021 година. На годишна база, спрямо ноември 2020 г., нарастването е с 13.2%, сочат сезонно изградените данни на Националния статистически институт.

Месечни изменения

През ноември 2021 г. повишение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 8.2%, и при преработващата промишленост - с 0.7%, а намаление – в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.6%.

Съществен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството, некласифицирано другаде - с 31.1%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 16.5%, производството на напитки - с 5.2%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 5.0%. По-значително намаление е регистрирано при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - със 17.4%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 9.4%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 3.5%, производството на превозни средства, без автомобили – с 3.4%.

Годишни изменения

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 48.0%, в добивната промишленост - с 42.3%, и при преработващата промишленост - с 5.5%.

Съществен ръст в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството, некласифицирано другаде - с 62.7%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 50.6%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 22.4%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 16.9%. Най-голям спад е отчетен при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 28.1%, производството на напитки - с 23.6%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 16.8%.

Оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“

по съпоставими цени нараства с 0.5% през ноември спрямо предходния месец. На годишна база нарастването е с 6.7% над равнището на същия месец на 2020 година.

Месечни изменения

През ноември 2021 г. се наблюдава увеличение на оборота при всички големи групи: търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 1.7%), търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 0.6%) и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 0.3%).

Увеличение на оборота в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистрирано при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 29.6%, и търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 1.1%. Намаление е отчетено при: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 4.9%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 2.1%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 0.5%, и търговията на дребно с разнообразни стоки - с 0.2%.

Годишни изменения

През ноември 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. е отчетено увеличение на оборота при: търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 9.9%), търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 9.6%) и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 4.1%).

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистриран ръст при: търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 21.9%, търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 10.4%, търговията на дребно с разнообразни стоки - с 3.8%, и търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 3.4%. Понижение се наблюдава при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 14.3%, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 4.5%.

Индексът на продукцията в сектор „Строителство“

през ноември, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.9% над равнището от предходния месец. На годишна база увеличението е от 3.2% в сравнение със същия месец на 2020 година.

Месечни изменения

През ноември 2021 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 2.1%, а от сградното строителство - с 1.7%.

Годишни изменения

На годишна база повишението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през ноември 2021 г. се определя от положителния темп както при сградното строителство с регистрирано увеличение от 3.3%, така и при гражданското/инженерното строителство - с 3.1%.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща