Борислав Сандов обеща в Русе по-висок контрол и по-високи санкции за промишлено замърсяване

Министерството на околната среда и водите подготвя нова методика за контрол на промишлените предприятия, както и повишаване на санкциите за замърсяване от индустрията.

Климат / България , Екология
3E news
237
article picture alt description

Снимка: МОСВ

Екоминистърът Борислав Сандов (втор отдясно наляво) в Русе се срещна с кмета на града Пенчо Милков, областния управител Борислав Българинов, с директора на РИОСВ – Русе Анатоли Станев.

Министерството на околната среда и водите подготвя нова методика за контрол на промишлените предприятия, както и повишаване на санкциите за замърсяване от индустрията. Това съобщи министърът на околната среда и водите Борислав Сандов при посещението си днес в Русе. В Русе той се срещна с кмета на града Пенчо Милков, областния управител Борислав Българинов, директора на РИОСВ – Русе Анатоли Станев, както и представители на неправителствени екологични организации и медии.

„Работим за промяна в методиката за извършване на комплексни проверки на промишлените предприятия“, каза още  той. В цялата страна ще се увеличат мониторинговите станции за качеството на атмосферния въздух, както и ще се извършва анализ, който да установява химическия състав на замърсяващите компоненти. „Нас ни интересуват промишлените замърсители. В новия модел на контрол предвиждаме и т.нар. кръстосани спешни проверки – експерти от една регионална инспекция да проверяват обекти и предприятия на територията на друга, както и задължително участие на граждани“, обясни Борислав Сандов.

В най-скоро време той ще предложи и драстично увеличаване на глобите за индустриално замърсяване: „Идеята е санкциите да бъдат достатъчно високи и съответно възпиращи за потенциалните нарушители“.

МОСВ ще подготви инструкции за местните власти как да подобрят качеството на въздуха включително с мерки, като редовно миене на улици, за да се ограничи разпространението на прах във въздуха. Министърът обеща на общините и стимули в прилагането на мерките за повишаване качеството на атмосферния въздух. Предвидени са 15 млн. лв. за мониторинговата мрежа от станции, отчитащи качеството на атмосферния въздух в цялата страна. За първи път се отделят 47 млн. лв. национално финансиране за подобряване на чистотата на въздуха.

По Оперативна програма „Околна среда“ върви подмяна на отоплителните уреди на домакинствата с финансиране в размер на 120 млн. лева. А през новия програмен период са предвидени над 4 пъти повече средства за  мерки, свързани с подобряване качеството на атмосферния въздух. Според министър Сандов подмяната на уредите за отопление в домовете ще преодолее до голяма степен замърсяването на въздуха с ФПЧ, защото основният замърсител по този показател е битовото отопление.

Кметът на Русе Пенчо Милков съобщи, че следващата седмица ще бъде пусната обществената поръчка за дооборудването на най-новата общинска станция с допълнителни измерватели на летливите органични съединения. „Подготвяме екологичен кадастър за промишлените производства в града, какви вещества влизат и излизат от тях“, каза Милков и изрази надежда, че подобна система може да бъде изградена и в национален мащаб. Това може да дава в реално време пълна информация на гражданите и ще улеснява компетентните органи при упражняването на контрол. От своя страна министър Сандов предложи сформирането на обществен съвет по въпросите за въздуха в Русе, чиито членове да участват в проверките.

Увеличаване на уредите, които в реално време следят за чистотата на въздуха в Русе, и създаване на дежурни екипи през нощта към РИОСВ поиска областният управител на Русе Борислав Българинов. Министър Сандов отбеляза, че още с пристигането си снощи в Русе е усетил неприятни миризми, затова при формирането на екипите ще се потърси съдействието на специалисти по органолептичен анализ. По време на срещата Борислав Сандов и областният управител обсъдиха трансграничното замърсяване в региона, за което министърът се ангажира да инициира среща с румънския си колега. На нея ще бъдат обсъдени трансграничните аспекти на поверените им ресори, в това число министърът ще предложи румънската страна да последва  примера на  България и да забрани палене на стърнища, с което ще се намали трансграничното замърсяване по поречието на р. Дунав.

В Горна Оряховица екоминистърът обяви три вековни дървета за защитени

Снимка: МОСВ/ На обявяването присъстваха кметът на Горна Оряховица инж. Добромир Добрев и директорът на РИОСВ - Велико Търново Цонка Христова.

Министърът на околната среда и водите Борислав Сандов обяви за защитени три вековни дървета от вида полски ясен (Fraxinus angustifolia/oxycarpa).

Намират се на улица „Свети Княз Борис I“ в град Горна Оряховица. „Вековните дървета не са само връзка между поколенията, те са и своеобразни екосистеми. Дърветата са белите дробове на природата и имат огромно значение за въздуха, който дишаме", изтъкна министър Сандов и призова местните власти и гражданите да идентифицират вековни дървета, за да се направи проучване и да бъдат обявени за защитени.

Дърветата са в добро състояние, на около 120 години, с височина 12 метра и обиколка на ствола между 3,60 и 4,20 метра. Предложението за защита на трите полски ясена е внесено от Асоциация на парковете в България в началото на ноември.

Със заповедта на министъра се забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стеблото и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата. Те ще бъдат вписани в регистрите според изискванията на Закона за биологичното разнообразие и обозначени като вековни дървета.

Навременната и организирана защита на дървета в урбанизираните територии е един от приоритетите на МОСВ, с което се цели повишаване на общественото съзнание и институционална грижа за опазване на зелена среда в населените места на страната.

В отговор на журналистически въпрос министър Сандов каза, че инвестиционното намерение за кариера в района на село Самоводене е на много ранен етап и тепърва предстои да се стигне до процедура. Той заяви, че има добра комуникация с гражданското общество и по-късно се срещна с представители на Инициативния комитет “Не на кариери край Самоводене". Те представиха на министъра данните си за инвестиционното намерение и споделиха своите притеснения.

По отношение на друг въпрос, свързан с инвестиционно намерение край село Върбовка, министър Сандов заяви, че РИОСВ – Велико Търново има оперативна самостоятелност. „Аз като министър все още нямам пряко въздействие върху този казус. Бих имал след произнасянето на РИОСВ. Това, което е важно да кажа по въпроса, е, че е проведен местен референдум в село Върбовка. И това би трябвало да бъде отчетено“, каза още министър Сандов. Той добави, че когато се говори за реализиране на определено инвестиционно намерение, мнението на местното население трябва да бъде взето предвид.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща