Държавата увеличава помощта за туристическия бранш

Сумата за компенсации заради ограничения и отменени пътувания се увеличава с 0.5 млн. евро

България
3E news
375
article picture alt description

Източник: МТ

Държавата увеличава размера и обхвата на помощите за туристическия бранш във връзка с коронакризата. На днешното си заседание Министерският съвет прие две постановления. Едното касае промени в постановлението от 2021 г. за предоставяне на безвъзмездни средства, с които да се компенсират загуби, възникнали пряко или косвено от ограниченията, свързани с противоепидемичните мерки. Второто също променя миналогодишно постановление за изплащането на безвъзмездни средства на туроператорите, чрез които те да компенсират своите клиенти заради отменени вследствие на COVID-19 пътувания.

Двете постановления, които са изменени, регламентират държавна помощ за сектор туризъм и за туроператори, които дължат суми за връщане на клиенти за неосъществени пътувания поради пандемията за периода 1 март 2020 г. - 31 декември 2020 г. За схемите са изпратени уведомления до Европейската комисия и се очаква решение за одобряването им.

Приетите  нормативни актове отразяват настъпилите промени от последното шесто изменение от 18 ноември 2021 г. на Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на COVID-19, приета на 19 март 2020 г.,  за допълнително удължаване на срока на действие на мерките до 30 юни 2022 г. и за увеличаване на размера на допустимата обща помощ.

По схемата за подпомагане на сектор туризъм ще могат да кандидатстват и екскурзоводи и планински водачи, които са организирали дейността си като предприятия и развиват дейност в код 79.90 и 93.19, съгласно КИД-2008. 

Чрез днешните решения се цели синхронизиране с европейското законодателство в областта на държавните помощи, като по този начин се адаптират таванът на мерките, който от 1.8 млн. евро се увеличава на 2.3 млн. евро. Също така се удължава и срокът за изпълнението на компенсациите с цел справяне на предприятията от туристическия сектор с продължителните икономически последици от настоящата криза.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща