Какви промени в пенсионната система влизат в сила от началото на 2022 година

След преизчисляването, пенсиите няма да бъдат по-ниски от това, което хората са получавали през декември, увери социалният министър Георги Гьоков

Икономика / Финанси
Георги Вулов
2804
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/БТА

„Пенсиите няма да бъдат по-ниски от това, което хората са получавали през декември. Ако идентифицираме проблем и открием определена група, която по някакъв начин е ощетена от новия размера на пенсията, то ние ще коригираме още от следващия месец тази несправедливост. Това увери министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков в сутрешния блок на БНТ и уточни, че хората с повече стаж, ще имат по-голямо увеличение на пенсията.“

Служебно преизчисляване на пенсиите с увеличен коефициент от 1.35

Bcичĸи пeнcии и дoбaвĸи, свързани с трудова дейност, oтпycнaти дo 24 дeĸeмвpи 2021 г., ca пpeизчиcлeни служебно c нoв ĸoeфициeнт зa вcяĸa гoдинa дeйcтвитeлeн тpyдoв cтaж. Koeфициeнтът e yвeличeн нa 1,35 (oт 1.2). Министър Гьоков утомни, че тoвa дa дoвeдe дo cpeднo нapacтвaнe нa пeнcиитe c 12.5 на сто или около 65 лв. на човек, а ковид добавката от 60 лв. към пенсиите ще продължи да бъде изплащана до юни включително.

Според информация на НОИ, публикувана в последния за годината Бюлетин, бр.4/2021, НОИ преизчислява служебно над 2 000 000 трудови пенсии и добавки, отпуснати с начална дата до 24 декември 2021 г., вкл., като при това преизчисляване се прилага новата по-висока тежест за всяка година и месец осигурителен стаж без превръщане, както и увеличените коефициенти при пенсиите за трудова злополука и професионална болест.

От НОИ уточняват, че диференцирането на стажа е в две категории: като общ осигурителен стаж, превърнат към трета категория труд, и като стаж без превръщане, което е от съществено значение предимно за пенсионерите, които получават пенсия за осигурителен стаж и възраст и имат зачетен осигурителен стаж от първа и/или втора категории труд. При преизчисляването на пенсиите на тези пенсионери разликата между общия им осигурителен стаж, превърнат към трета категория труд, и календарния им осигурителен стаж, също участва при определяне размера на пенсията с 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж.

За лицата с пенсии за инвалидност поради общо заболяване, които имат осигурителен стаж от различни категории, преизчисляването с по-високия процент 1.35 се отразява върху целия им осигурителен стаж, тъй като той не се превръща от една категория в друга при определянето на правото и на размера на пенсията.

Преизчисляването на трудовите пенсии се извършва без да се променя доходът, от който е изчислена всяка една от тях, след което тя се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща от датата на отпускането до 24 декември 2021 г., вкл. Преизчисляването се извършва, ако това е по-благоприятно за лицето, като в противен случай се запазва размерът на пенсията, получаван до датата на преизчисляването.

Увеличен е минималният размер на пенсиите за осигурителен стаж и възраст

От 25 декември 2021 г. е увеличен от 300 лв. на 370 лв. минималният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, която се отпуска на лицата, изпълнили условията за пълна продължителност на изискуемия осигурителен стаж при пенсиониране. От този размер се определят минималните размери на останалите видове пенсии, свързани с трудова дейност, като за пенсията за осигурителен стаж и възраст, отпускана при непълен осигурителен стаж (към момента изискването е за наличие на поне 15 години действителен осигурителен стаж), минималният размер е 314,50 лв. (85 на сто от 370 лв.).

Минималните размери на личната пенсия за инвалидност поради общо заболяване се определят в размер от 85 до 115 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст в зависимост от определения процент на ТНР/ВСУ (трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане), както следва: при над 90 на сто от ТНР/ВСУ размерът е 425,50 лв. (115 % от 370,00 лв.); от 71 до 90 на сто от ТНР/ВСУ размерът е 388,50 лв. (105 % от 370,00 лв.) и от 50 до 70,99 на сто от ТНР/ВСУ размерът е 314,50 лв. (85 % от 370,00 лв.).

Съобразно процента на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, минималните размери на личната пенсия поради трудова злополука и професионална болест, са следните: при над 90 на сто от ТНР/ВСУ размерът е 462,50 лв. (125 % от 370,00 лв.); от 71 до 90 на сто от ТНР/ВСУ размерът е 425,50 лв. (115 % от 370,00 лв.) и от 50 до 70,99 на сто от ТНР/ВСУ размерът е 370,00 лв. (100 % от 370,00 лв.).

Минималният размер на наследствената пенсия нараства на 277,50 лв. от 25 декември 2021 г. – същият се определя като 75 на сто от размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст (75 % от 370,00 лв.).

Пенсионерите, които получават минимален размер на пенсията към началото на декември 2021 г. са около 879 000, като прогнозата за януари 2022 г. е техният брой да се увеличи до 1 030 000, което е около половината от българските пенсионери.

Увеличен е и максималният размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях

от 1440 лв. на 1500 лв., а бброят на пенсионерите, които са ограничени до така фиксирания таван на пенсиите от 1500 лв. е около 34 000.

Социалната пенсия за старост нараства до 170 лева

Във връзка с това размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност, и на някои добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост, също се изменят, считано от 25 декември 2021 г.

Мярката засяга социалните пенсии за инвалидност, пенсиите за военна и гражданска инвалидност и персоналните пенсии, както и добавката за чужда помощ, добавката по Указ № 1611/85 г. за увеличаване пенсиите на инвалидите от Отечествената война 1944 – 1945 г. и добавките по чл. 5 от Закона за ветераните от войните и по чл. 4 от Закона за уреждане на някои трудови и осигурителни права на българските граждани.

Какво предстои

„До края на 2022 г. таванът на пенсиите ще се обвърже с максималния осигурителен доход“, обяви министърът на труда и социалната политика. Не е нормално да има таван на пенсиите. В бъдеще той трябва постепенно да отпадне и всеки пенсионер да получава пенсия според осигурителния си принос, без да има ограничения.“ Министър Гьоков подчерта, че въпросите за таван на пенсиите и максималния осигурителен доход трябва да се решат след дискусия с национално представителните организации на синдикатите и работодателите.

Министър Гьоков посочи, че минималната заплата ще се повиши през 2022 г., като новият й размер ще се определи с приемането на държавния бюджет, което предстои да се случи най-късно в края на февруари. В дебатите при гласуването му той ще настоява обезщетението за втората година от майчинството да е равно на минималната заплата, без да се обвързва с нейния размер.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща