Ръст с 48.7 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 291.52 лв. за MWh с ден за доставка 4 януари 2021 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
311
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 291.52 лв. за MWh и обем от 86 332.40 MWh с ден за доставка 4 януари 2022 г., сочат данните от търговията. Цената се повишава с 48.7  % % спрямо стойността при затварянето на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 375.01 лв. за MWh, при количество от 47 147.50 лв. за MWh.

Извънпиковата енергия (39 184.90 MWh) е на цена от 208.02 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа)

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 109.34 лв. за MWh и количество от 2830.3 MWh.

Най-ниската стойност от 103.25 лв. за MWh е отчетена за 03 часа (2739 MWh).

Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 08 часа – 443.27 лв. за MWh при количество от 3940.8 MWh. Висока е и стойността за 18 часа – 411.23 лв. за MWh (3780.3 MWh).

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент спада до 169.97 лв. за MWh при количество 3186.6 MWh.

Спрямо стойността от 196.10 лева за MWh или 100.26 евро за MWh за 3 януари 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 4 януари 2022 г. се повишава до 149.05 евро за MWh (ръст с 48.7 % ), според www.energylive.cloud, или 291.52 лв. за MWh по данни на БНЕБ.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 3 януари 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 3 181.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 265.15 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

Име             MW

АЕЦ 34,12% 2164.14
Кондензационни ТЕЦ 42,06% 2667.77
Топлофикационни ТЕЦ 5,90% 374.19
Заводски ТЕЦ 2,57% 162.72
ВЕЦ 4,92% 312.37
Малки ВЕЦ 2,14% 135.58
ВяЕЦ 4,30% 272.89
ФЕЦ 3,35% 212.64
Био ЕЦ 0,58% 36.97

Товар на РБ 4623.04

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща