цени на електроенергията на БНЕБ за януари 2022 г.