Всяко трето нефинансово предприятия отчита намаление на приходите през ноември

Година по-рано 41.7 на сто са отчели спад на приходите от продажби, сочат данните от бизнес анкета на НСИ

Икономика / България
3E news
367
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/БТА

През ноември 2021 г. 28.3% от нефинансовите предприятия посочват, че са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с октомври 2021 г., при 54.5% няма промяна, а 16.7% са регистрирали увеличение.

Още по темата

Година по-рано, през ноември 2020 г., намаление в приходите от продажби спрямо предходния месец са посочили 41.7% от нефинансовите предприятия, 46.1% - без промяна, и 11.8% - увеличение.

Това показват обявените днес резултатите от месечно кратко бизнес изследване на НСИ сред нефинансовите предприятия с цел да осигури и предостави информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху различните сектори на икономиката в страната.

Разпределението по икономически дейности показва, че през ноември 2021 г. 39.6% от предприятията в дейност „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги, следвани от предприятията в дейностите „Операции с недвижими имоти“ - с 33.3%, и „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ - с 31.9%. Следват: „Индустрия (с изключение на строителство) – с 28.3%, „Строитество“ – с 26.9%, „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“ – с 21.9% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 20.9%.

Най-голямо повишение (+22.0%) отчитат от „Индустрия, с изкл. на строителство“, следват: „Транспорт, търговия и ресторантьорство“ (+18.1%), „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (+13.4%), „Строителство“ (+10.6%), „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“ (+8.8%), „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ (+8.3%). Само от „Операции с недвижими имоти“ не отчитат ръст.

По отношение на наетия персонал

през ноември 2021 г. 13.1% от нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на „платен отпуск“ (при 20.4% за ноември 2020 г.), следват „дистанционна форма на работа“ - 10.4% (при 18.0% за ноември 2020 г.), и „неплатен отпуск“ - 10.3% (при 17.0% за ноември 2020 г.). Към наемане на нов персонал през ноември 2021 г. са пристъпили 6.0% от нефинансовите предприятия (при 6.5% за ноември 2020 г.).

Относно състоянието на бизнеса

За следващия месец декември 94.0% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 2.6% - ще преустановят временно дейността си, а 1.8% очакват да прекратят дейността си.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща