Участието на базовите централи в енергийния баланс от началото на годината към 19 декември нараства с 14.65 %

За аналогичния период на предходната 2020 г. делът на ВЕИ в преносната мрежа намалява с 2.27 процента, но в разпределителната расте с 0.65 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
689
article picture alt description

Производството и потреблението на електроенергия се повишават. По-добри са данните за салдото (износ-внос). Запазва се положителната тенденция при базовите централи. Участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа все още е на минус, но вече е на плюс при разпределителната мрежа. Отново се наблюдава подобрение и по отношение на водноелектрическите централи (ВЕЦ), при които през предходни отчетни периоди се наблюдаваше спад. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от първи януари до деветнадесети декември на настоящата 2021 г.(01.01.2021 г. – 19.12.2021 г.) спрямо аналогичния период на 2020 г.

Производството на електроенергия от началото на настоящата година към деветнадесети декември достига до обем от 45 767 191 MWh, което е ръст с 16.34 % спрямо същото време на миналата година (плюс 15.94 % през предходния отчетен период от 1 януари до 12 декември т.г. ). За сравнение, през аналогичния период на 2020 г. производството на електроенергия е възлизало на 39 339 320 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравнявания период от първия ден на януари до деветнадесетия ден от последния месец на настоящата година нараства до обем от 37 400 611 MWh. Това представлява увеличение (плюс) с 3.99 % (плюс 3.92 % отчетени преди седмица). Година по-рано потреблението на електроенергия е било от порядъка на 35 965 838 MWh.

За пореден отчетен период се наблюдават по-добри данни по отношение на салдото (износ-внос). Така за времето от 1.01 – 19.12 тази година салдото (износ-внос) достига до 8 366 580 MWh, което представлява ръст от 148.01 % (плюс 142.53 % преди седмица). За същите дни през миналата година салдото (износ-внос) е било в обем от 3 373 482 MWh.

Делът на базовите централи продължава да се подобрява и за сравняваното време от първия ден на месец януари до деветнадесетия ден на месец декември тази година достига до обем от 37 718 059 MWh. Това е увеличение (плюс) с 14.65 % спрямо същото време година по-рано (плюс 14.36 % отчетени седмица по-рано), когато делът на базовите централи е изчислен на 32 898 303 MWh.

По-добри са данните и за дела на ВЕИ, както в преносната, така и в разпределителната мрежи.

Участието на ВЕИ в преносната система за периода 1 януари – 19 декември тази година е в обем от 1 248 858 MWh и все още е на минус 2.27 % спрямо аналогичния период от предходната година (минус 3.51 % седмица по-рано). За сравнение, тогава делът на ВЕИ в преносната мрежа е достигал до обем от 1 277 813 MWh. В частност това се дължи на спада при вятърните (минус 2.19 %) и фотоволтаични (минус 3.24 %) мощности и доста слабите макар и положителни данни за биомасата (плюс 0.28 %).

Затова пък участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания период от първия ден на месец януари до деветнадесетия ден на декември нараства до 1 880 412 MWh, което представлява увеличение (плюс) от 0.65 % (минус 0.44 % отчетени преди седмица). За същия период от предходната година ВЕИ са участвали в разпределителната врежа с обем от порядъка на 1 868 214 MWh. В частност този вече положителен резултат се дължи преди всичко на участието на фотоволтаичните мощности (плюс 2.11 %) и въпреки все още минусовия, но подобрен дял на вятърните мощности (минус 0.37 %) и биомасата (минус 4.38 %).

Водноелектрическите централи запазват висок дял в процентно отношение и делът им за времето от началото на годината към деветнадесети декември нараства до обем от порядъка на 4 919 862 MWh. Това представлява ръст с 49.31 % (плюс 49.17 % преди седмица). За сравнение, през аналогичния период на предходната 2020 г. ВЕЦ са участвали с обем от 3 294 990 MWh.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща