Представители на ЕНЕРГО-ПРО се срещнаха с жители на варненското село Болярци по въпроси за електрозахранването

Енергетика / България
3E news
390
article picture alt description

Източник: Енерго-Про

Мобилен офис на ЕНЕРГО-ПРО беше организиран на 13 декември във варненското село Болярци, община Аврен. Мобилната приемна даде възможност на жителите на населеното място да обсъдят с енергийната компания качеството на електрозахранването в района, както и да се възползват от заявяване на услуги и справки, за които е необходимо посещение на Център за обслужване на клиенти.

Инициативата е в съответствие с провежданата от ЕНЕРГО-ПРО политика на открит диалог с потребителите. Компанията взима предвид всяка обратна връзка при планиране на инвестиционната и ремонтната програми на електроразпределителното дружество от Групата с цел повишаване качеството на доставяната електрическа енергия. Основните превантивни дейности на екипите на ЕРП Север са извършване регулярни обходи и инспекции по мрежата, стриктно се изпълнява профилактиката на съоръженията преди есенно-зимния период. В допълнение, мениджърите в компанията поддържат тесен контакт с кметовете и кметските наместници в случаите на възникнали проблеми с електрозахранването в управляваните от тях райони.

Стъпвайки на диалогичния модел ЕНЕРГО-ПРО ще обобщи и анализира мненията на клиентите в село Болярци и ще предвиди бъдещи мерки при организиране на оперативните дейности по мрежата в община Аврен. Само през 2021 г. инвестициите на ЕРП Север в общината възлизат на 230 хиляди лева, които включват реконструкция на въздушна мрежа средно и ниско напрежение, изграждане на нова мрежа ниско напрежение, изграждане на телемеханика във възлова станция Приселци, направа на просеки, подмяна на стоманобетонни стълбове, изолатори, конзоли.

Представителите на местната власт са в течение на планираните прекъсвания за рехабилитация на съоръженията, за да се координират дейностите при минимално смущаване на електрозахранването на потребителите в засегнатите райони. ЕРП Север остава на разположение на всички свои клиенти в случаи на въпроси, свързани с доставката на електроенергия и препоръчва комуникационните канали за връзка с компанията за намиране на своевременно решение – телефон 0700 161 61 и имейл: info@erpsever.bg.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща