След проверка ЕИБ отпусна и третия финансов транш за интерконектора с Гърция

Проектната компания ICGB премина успешно и поредния независим одит за екосъобразност на всички дейности по реализацията на газопровода IGB

Енергетика / България
3E news
697
article picture alt description

Източник: ICGB, архив.

Проектната компания ICGB, която отговаря за реализацията на междусистемната газова връзка Гърция-България, получи третия транш от финансирането по линия на Европейската инвестиционна банка (EИБ). Сумата в размер на 30 млн. евро е отпусната в началото на декември след завършена проверка от страна на ЕИБ на извършените дейности по реализацията на проекта за газова връзка с Гърция.

Договорът с ЕИБ е подписан в края на 2019 г., като обезпечава финално финансирането на газопровода IGB. Банката отпуска финансиране в размер на 110 млн. евро като заем, който е обезпечен с държавна гаранция от българска страна. Сумата се отпуска на проектната компания на четири отделни транша, като преди всеки от тях ICGB преминава обстойна проверка както на документацията, така и на терен. Траншовете се одобряват за изплащане единствено при доказване на качествено извършени дейности и изпълнени доставки на оборудване, за да се гарантира пълен контрол и прозрачност при употреба на отпуснатите средства.

Предвижда се последният транш в размер на 19,9 млн. евро да бъде усвоен през второто тримесечие на 2022г., като сумата ще покрие разходите по доставки на оборудване.

По-рано, след подробен одит, ICGB получи одобрение и по второто междинно плащане от безвъзмездното финансиране от Европейската енергийна програма за възстановяване (ЕЕПВ). Европейската комисия официално одобри без забележки второто междинно изплащане на стойност 16 503 254,24 евро, като средствата вече са получени.

За изпълнението на проекта са отпуснати и общо 39 млн. евро безвъзмездно финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014 г.– 2020 г. Първият транш по ОПИК в размер на 28.5 млн. евро беше одобрен през пролетта на 2021 г., а второто одобрено плащане е в размер на 8,7 млн. евро.

Към момента проектната компания получава положителни отзиви и по регулярните одити, които се изпълняват от независимата чуждестранна компания RSK Ltd. по линия на заемното финансиране от ЕИБ. Проверките се провеждат на всеки три месеца както в строителната фаза, така и след въвеждането в експлоатация на газопровода, като основата им цел е да се удостовери, че проектът IGB се изпълнява при спазване на всички изисквания за опазване на околната среда в регионите по трасето на газопровода. Задълженията на ICGB по опазване на околната среда и защитените видове в районите по трасето са сред основните ангажименти, които компанията е поела пред ЕИБ, за да бъде одобрена за заемно финансиране. В рамките на независимите одити се проверява документацията по извършените строителни дейности и се правят посещение на терен, за да се проследи дали изпълнението на всички дейности отговаря на зададените екологични и социални норми. Към момента всички проверки са преминати успешно, без констатирани сериозни нарушения или отклонения от нормите. След въвеждане в експлоатация на газопровода са предвидени още два подобни одита.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща