Доклад за напредъка по пакета „Готови за 55“ ще представи Словенското председателство

Енергетика , Климат / Свят
3E news
968
article picture alt description

Словенското председателство ще представи доклад за постигнатия по време на мандата си напредък по пакета „Готови за 55“.

Пакетът от законодателни предложения и инициативи има за цел да приведе рамката на политиката на ЕС в областта на климата и енергетиката в съответствие с целта му за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. спрямо 1990 г. и да я насочи към постигането на целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г.

Пакетът „Готови за 55“ се обсъжда в рамките на формални и неформални конфигурации в няколко области на политиката, като околна среда, енергетика, транспорт и икономически и финансови въпроси.

Устойчив въздушен транспорт

Министрите от ЕС ще обсъдят предложението за нов регламент, чиято цел е въздушният транспорт да стане по-устойчив.

Предложението ReFuelEU в областта на въздухоплаването беше представено от Комисията в рамките на пакета „Готови за 55“. Неговата цел е да се намали екологичният отпечатък на сектора на въздухоплаването и да може да се помогне за постигането на целите на ЕС в областта на климата.

Инфраструктура за алтернативни горива

Министрите ще проведат дебат с цел ориентиране по предложения регламент относно инфраструктурата за алтернативни горива, с който се преразглежда съществуващото законодателство.

Комисията представи предложение за ускоряване на разгръщането на инфраструктурата за зареждане на превозни средства с алтернативни горива. Предложението, включено в пакета „Готови за 55“, се отнася до всички видове транспорт и обхваща цели за разгръщане на инфраструктурата.

Съветът ще обсъди предложението на Комисията относно използването на възобновяеми и нисковъглеродни горива в морския транспорт.

Ключови думи към статията:

Прикачени документи:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща