КЕВР ще обсъжда проекта за определяне на пределната цена за сделки на пазара на балансираща енергия

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
1414
article picture alt description

В Комисията за енергийно и водно регулиране ще бъде подложен на обществено обсъждане проектът на решение за определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия.

В доклада на работната група се предлага пределната цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия за предоставяне на системна услуга за регулиране нагореда е в размер на Цена пазар „ден напред“ (Цпдн) + 100 лв., където цена „пазар ден напред“ е равна на почасовата цена на пазара „ден напред“ на БНЕБ ЕАД.

Както и пределната цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия за предоставяне на системна услуга за регулиране надолу  да е в размер на 30%*Цпдн, където Цпдн е равна на почасовата цена на пазара „ден напред“ на БНЕБ ЕАД;

Предлага се също така пределните цени по посочените по-горе две точки да не се прилагат при сключване на сделки за балансираща енергия, която е закупена/продадена от/на съседни енергийни системи по двустранни споразумения или от регионален балансиращ пазар.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща