5 причини да не използваме дървесината като източник на енергия

Климат / Зелен преход
3E news
341
article picture alt description

Активисти на „Грийнпийс“ организират акция срещу обезлесяването в Естония. © Sandra Ruudu / Greenpeace

Политиците ни представят ни изгарянето на дървесина като „възобновяем източник на енергия“ за устойчива практика. В действителност, това унищожава безценни екосистеми и често пъти не намалява въглеродните емисии. „Грийнпийс“ – Нидерландия възложи изготвянето на нов доклад, разкриващ огромните щети, нанесени върху горите в Естония – един от основните производители на дървесни пелети в ЕС, пише "Грийнпийс"-България.

Производството на пелети от дървесина се увеличава заради субсидиите за възобновяема енергия от Нидерландия и други държави в ЕС. В доклада то е разгледано спрямо нидерландските критерии за устойчивост – едни от най-всеобхватните в ЕС – и се оказва, че дори тези по-строги правила не вършат работа. Те не могат да защитят критични местообитания като гори и торфища, чието опазване е от съществена важност; нито могат да спрат дърводобива в Естония, който бележи постоянен ръст, като по този начин застрашава биоразнообразието и пречи на горите да изпълняват своята функция, свързана с климата. Тези нови разкрития показват за пореден път колко е важно ЕС да спре да третира горите като възобновяем източник на енергия. Това обаче не е изолиран случай. 

Неблагоприятно е за климата


ЕС се опитва да представи енергията, получена от изгарянето на всеки един вид дървесина, като „възобновяема“ и дори я приема за „въглеродно неутрална“. Но нека не се лъжем. В краткосрочен план, при горенето на дървета за добив на енергия се отделя повече въглероден диоксид (CO2) отколкото при използването на въглища или изкопаем газ. То буквално подклажда климатичната криза и загубата на биоразнообразие. Възстановяването на горите (ако това изобщо е възможно, понеже нямаме гаранция, че ще се случи) и тяхната способност да погълнат количеството въглероден диоксид, отделено при тяхното изгаряне, ще отнеме десетилетия и дори векове. Ние не разполагаме с толкова време. Климатичната криза и загубата на биоразнообразието се случват в момента. Изключително важно е да постигнем намаляване на емисиите през следващите десет години.

Лошо е за горите и дивите животни

Горите са съществен фактор в борбата с климатичната криза. Те предотвратяват климатичните промени като поглъщат CO2 и представляват дом за голяма част от сухоземните видове и биоразнообразието. Ако опазваме природата, тогава и тя ще ни пази. Нашето здраве и благополучие зависят от непокътнатите екосистеми, които са в добро състояние и ни предпазват от разпространението на болести, като COVID-19.

За да защитим себе си, трябва да пазим горите, които са ни останали, и да възстановим онези, които сме загубили. Вместо това, горите в ЕС са под сериозна заплаха. Цифрите показват, че 79% от европейските горски хабитати, които трябва да бъдат опазвани, са застрашени от горски дейности. Аргументът на фирмите и правителствата е, че на мястото на отсечените за изгаряне дървета се засаждат нови. Само че това не е така просто. Горите не са сбор от няколко дървета. Новите насаждения нямат нищо общо със старата гора и биоразнообразието ѝ, нито пък могат да подслонят същия брой видове.

Лошо е за здравето и културните традиции на хората

Изсичането на горите и изгарянето на дърветата не само задълбочават кризите с климата и биоразнообразието, но и стават причина за замърсяването на въздуха, където се образуват изключително опасни фини прахови частици (ФПЧ), които вредят на хората. Горенето на дървесина е най-големият източник на такива частици в ЕС сега, като надминава дори автомобилния транспорт. През 2018 г. замърсяването на въздуха с фини прахови частици е причина за около 379 000 случая на преждевременна смърт в 28-те (тогава) страни-членки на ЕС.

Освен това, много гори имат и културно значение. Да вземем, например, Естония, където „дърветата с кръстовете“ са изключителен вид свещени обекти, свързани с погребалния обичай да се издълбават кръстове по дърветата на път за гробището, в памет на починалия. Тези дървета стават „душата“ на хората, които сме загубили. И, макар да е забранено, някои от тях се превръщат в дървесни пелети.

Лошо е за истинската възобновяема енергия

Горенето на дървесина представлява цели 35% от това, което ЕС счита за възобновяеми източници в своя енергиен микс. Целите, които европейската общност си е поставила по отношение на възобновяемата енергия, както и политиките на националните правителства за тяхното постигане, са основните причини за увеличаващата се практика на изгаряне на дървесина за енергийни цели. И така, докато кризите с климата и биоразнообразието реално се задълбочават в резултат на тези политики, държавите членки отделят милиарди от публичните средства за субсидии, които да насърчат горенето на дървесина. Вместо това, тези пари трябва да отидат за истинските възобновяеми технологии с нулеви въглеродни емисии, като слънчевата и вятърната енергия.

Лошо е за публичните средства

Над 6,5 милиарда евро са субсидиите, платени от правителствата на 15 европейски държави само през 2017 г., за изгаряне на дървесина за енергийни цели. Това са пари от нашите данъци, които би трябвало да подпомогнат чистата и зелена енергия. Вместо това с тях се унищожават гори, предизвиква се промяна в климата, заплашва се биологичното разнообразие и се замърсява въздухът още повече. Можем да измислим милион начини да изразходваме по-добре тази огромна сума пари и изгарянето на последните ни останали в Европа гори не е един от тях.

Свидетели сме на покъртителни истории не само от Естония, но и от Румъния, Канада и САЩ. Този проблем не пропуска и България. Въглищните централи през последните няколко години започнаха да заменят част от горивото, което използват с биомаса. Нито една от тези промени в инсталациите им не е предхождана от оценка за въздействието на околната среда, а повече от тях горят или са горили през годините биомаса без това да е било предварително одобрено от екологичните институции. Основната причина законодателството да бъде нарушено по този начин е икономическа – спестяване на десетки милиони левове от заплащането на квоти за емисиите на въглероден диоксид. За момента ръководствата на тези централи твърдят, че изгарят биомаса под формата на отпадъци от селското и горското стопанства, но количествата, които се декларират повдигат повече въпроси, отколкото отговори. 

Трябва да спрем фалшивите решения за възобновяеми енергийни източници преди да сме загубили всичките си ценни гори. Настояваме ЕС да престане да нарича добиването и изгарянето за енергийни цели на дървесина, добита директно от горите, „възобновяем източник“.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Зелен преход:

Предишна
Следваща