311 млрд. евро са похарчили страните от ЕС за научноизследователска дейност през 2020 г.

Под 0,9 на сто от БВП в България отива за наука

Икономика / Свят
3E news
112
article picture alt description

Източник: БАН, архив.

През 2020 година държавите членки на ЕС са похарчили около 311 милиарда евро за научноизследователска и развойна дейност (НИРД). Резултатът бележи спад от 1 милиард евро в сравнение с 2019 г. (312 милиарда евро). Интензивността на НИРД, т.е. разходите за НИРД като процент от БВП, е 2,3 процента за миналата година в сравнение с 2,2 процента през 2019 година, отчита Евростат, цитиран от БТА.

Това леко увеличение обаче се дължи на намаляването на БВП в резултат на пандемията от Ковид-19, уточнява статистическата служба и припомня, че десет години по-рано (2010 г.) показателят е бил 2 процента.

Научноизследователската и развойна дейност е основен двигател на иновациите, а разходите и интензивността на НИРД са два от ключовите показатели, използвани за наблюдение на ресурсите, посветени на науката и технологиите в световен мащаб, отбелязват европейските статистици.

Секторът на бизнес предприятията продължава да бъде основният, в който се правят разходите за научноизследователска и развойна дейност, с 66 на сто от общия размер на НИРД, изплатени през 2020 година. Следват висшето образование (22 на сто), държавният сектор (12 на сто) и частният неправителствен сектор (1 на сто). Данните може да не възлизат точно на 100 процента поради закръгляване, уточнява Евростат.

През 2020 година най-висока интензивност на НИРД е регистрирана в Белгия и Швеция (по 3,5 на сто от БВП), следвани от Австрия (3,2 на сто) и Германия (3,1 на сто).

В противоположния край на скалата шест страни отчитат под 1 процент от БВП: Румъния (0,5 на сто), Малта и Латвия (по 0,7 на сто), Кипър, България и Словакия (по 0,9 на сто).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща