Еврохолд отчита силни резултати за деветмесечието на 2021 г. след частична консолидация на новия енергиен бизнес

Приходите се увеличават с 49% до над 1.78 млрд. лв., а оперативната печалба (EBITDA) расте близо 4 пъти до 68 млн. лв.

Енергетика / Финанси
3E news
700
article picture alt description

Източник: Еврохолд България.

Най-големият публичен холдинг в България и една от водещите финансови и енергийни групи в Югоизточна Европа - Еврохолд България АД, отбелязва солиден ръст на резултатите си и подобрява значително рентабилността си за първите девет месеца на годината. Това показва консолидираният отчет на дружеството за периода, който включва само частично (2 месеца) представянето на придобитите в края на юли дъщерни дружества на ЧЕЗ Груп в България. Това съобщават от дружеството днес.

 

През януари-септември тази година Еврохолд реализира приходи от над 1.78 млрд. лв., което e 49% ръст на годишна база. Енергийните дружества формират на този етап 18.4% от общите приходи на групата за периода като пълният им принос ще проличи през следващата година. Печалбата от основна дейност на Еврохолд се повишава с малко над 123% за година до 157.1 млн. лв., а тази преди лихви, амортизации и данъци (EBITDA) достига приблизително 68 млн. лв., което е почти 4 пъти повече в сравнение с първите девет месеца на 2020 г. Крайният нетен финансов резултат за деветмесечието на тази година е положителен и е в размер на 4.35 млн. лв.   

Активите на Еврохолд се удвояват в сравнение с декември 2020 г. и вече надхвърлят 3.2 млрд. лв. Собственият капитал на дружеството нараства четири пъти до близо 550 млн. лв.

Всички бизнес сегменти на Еврохолд продължават да отчитат увеличение на приходите си и да възстановяват резултатите си от преди пандемията. Постъпленията от застрахователна дейност на групата се увеличават с 22.1% за година до приблизително 1.3 млрд. лв. Приходите от застрахователни премии на дъщерната Евроинс Иншурънс Груп (EИГ) се повишават с 26% за година до 830 млн. лв.

Останалите бизнес направления от дейността на холдинга - автомобили, лизинг и финансово-инвестиционната дейност, групирани съответно в Авто Юнион АД, Евролийз Груп ЕАД и Евро-Финанс АД, регистрират ръст на приходите и оперативните си печалби (в таблицата по-долу). Резултатите на автомобилния подхолдинг към септември все още не отразяват реализираните сделки по продажбата на негови дъщерни дружества по-рано тази година, което е в съответствие със стратегията на Еврохолд за фокусиране върху застрахователния и енергийния бизнес.          

„Интеграцията на новопридобитите енергийни дружества върви успешно и резултатите ни в това направление тепърва ще растат. Останалите бизнес сегменти също се развиват добре. Еврохолд вече възстанови позициите си от преди COVID пандемията в застраховането и финансово-инвестиционната дейност и частично в останалите пазарни сегменти. Очакваме възходящият тренд във финансовото ни представяне да продължи и в следващите периоди“, коментира Кирил Бошов, председател на УС на Еврохолд.

В края на юли тази година притежаваната от Еврохолд - Eastern European Electric Company B.V. (EEEC), придоби седем дружества на чешката ЧЕЗ Груп за 335 млн. евро. В резултат на транзакцията холдингът стана мажоритарен собственик на най-големия дистрибутор, доставчик и търговец на електрическа енергия в България. EEEC придоби също компания за IT услуги, соларен парк, производствена мощност за енергия от биомаса, както и дружеството, което координираше дейността на всички подразделения на ЧЕЗ Груп в България.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща