През далечната 1987 г. започва работа Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“

Енергетика / Електроенергия
3E news
906
article picture alt description

Източник: АЕЦ Козлодуй, архив

На днешния ден през 1987 г. Пети енергоблок на АЕЦ "Козлодуй" е включен за първи път в парлалел в енергийната мрежа на България. Той е първият от „големите блокове“, с нова технология, който работи и днес в АЕЦ "Козлодуй". Припомняме, че край Козлодуй се намира единствената българска атомна електроцентрала и най-голямата в района на Балканите. Разположена е на брега на река Дунав, на 5 км източно от град Козлодуй и на 200 км северно от София.

Атомната централа е най-големият производител  на електрическа енергия в страната, като обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство. Това определя особено важното значение на предприятието като фактор за икономическа стабилност в регионален и в национален план. АЕЦ "Козлодуй" произвежда най-евтината енергия в страната, с което осигурява поддържане на приемлива цена на електроенергията за крайните потребители в България.

Производствената дейност на АЕЦ "Козлодуй" напълно се вписва в идеята за "ядрен ренесанс" на Световната ядрена асоциация. Предприятието отговаря на високите екологични изисквания на Протокола от Киото, тъй като не отделя на практика никакви парникови газове в атмосферата.

В изпълнение на поетите ангажименти на България, свързани с присъединяването на страната към Европейския съюз, АЕЦ "Козлодуй" прекрати експлоатацията на първите четири енергоблока преди изтичане на проектно предвидения им ресурс.

През 2004 г. АЕЦ "Козлодуй" стана първият търговски участник на либерализирания пазар на електроенергия в България.

Колаж: сп. "Първа атомна"

Историята на строителството

На 19 август 1965 г. Политбюро на ЦК на БКП взима решение за искане помощ от СССР за проектиране и строителство на атомна електроцентрала.  

Началото на българската ядрена енергетика се поставя на 15 юли 1966 г. с подписването на спогодба за сътрудничество между България и тогавашния Съветски съюз за изграждането на атомна електроцентрала. След подробен технико-икономически анализ площадката за строеж е избрана на река Дунав, в близост до град Козлодуй.
Проектите за централата са изготвени съвместно от "Топлоелектропроект" - Москва, и "Енергопроект" - София. Основното оборудване е доставено от Съветския съюз, а отделни съоръжения - от тогавашните Германска демократична република, Чехословакия и Унгария.

Първата копка за строежа на АЕЦ "Козлодуй" е направена на 14 октомври 1969 година. През април следващата година започват широкомащабни строителни дейности за изграждането на уникaлното за страната ни съоръжение, в което участват над сто хиляди строители и монтажници.

На площадката на централата са осъществени няколко изцяло български проекта, които се внедряват за първи път в световната практика при строителството на атомни електроцентрали. Някои от тези технически решения, са значителни инженерни постижения, към които проявяват голям интерес и специалисти от други страни.

На 6 април 1970 г. започва изграждането на главния корпус на АЕЦ "Козлодуй" с дължина 240 м, ширина 105 м и височина 40 метра. В него са разположени реакторната зала, машинното отделение, вентилационният център и електрическите устройства на 440-мегаватовите блокове. През юни 1972 г. от Съветския съюз пристига първият реактор, а на 20 ноември същата година той е спуснат в шахтата си.

Официалното откриване е на 4 септември 1974 година. Малко по-рано – на 24 юли 1974 г. за първи път е включен в паралел в енергийната система на България първи блок на АЕЦ „Козлодуй“.

Към момента в АЕЦ „Козлодуй“ работят само 5 и 6 енергийни блокове, оборудвани с  реактори с вода под налягане. В с общ капацитет малко над 2000 MW. Те са изградени съответно през 1987 и 1991 г. и са от типа ВВЕР-1000.

АЕЦ "Козлодуй" е обособен като еднолично акционерно дружество със 100% държавно участие. Държавата управлява фирмата чрез "Български енергиен холдинг" ЕАД.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Електроенергия:

Предишна
Следваща