Новата коалиция на Германия: Делът на ВЕИ в потреблението на електроенергия ще бъде 80% през 2030 г.

Енергетика / Свят
3E news
616
article picture alt description

Новото коалиционно правителство на Германия залага на ускорение на инициативите в енергетиката, заложени от правителството на Ангела Меркел. Това става ясно от новото коалиционно споразумение (Koalitionsvertrag) в обем от 178 страници, в което са описани основните цели и мерки за държавна политика, които трябва да бъдат приети и осъществени в периода на управлението на новата коалиция до 2025 година. Както е известно, след парламентарните избори в страната Социалдемократическата партия, Съюз90/Зелени и Свободната демократична партия формираха коалиция.

В документът се отчита, че е необходимо ускорение на темповете и обемите за развитие на ВЕИ, електрическият транспорт, сроковете за отказ от въглищната енергетика, така че да бъде постигната въглеродна неутралност през 2045 г. Смята се, че заложените мерки от правителството на Меркел са недостатъчни за постигане на тази цел.

Брутното потребление на електроенергия в Германия през 2030 г. се прогнозира да бъде на ниво от 680 – 750 ТВтч. „80 % от тях трябва да постъпват от възобновяеми източници на енергия“, ся казва в текста на споразумението. В процентно отношение това е с 15 % повече спрямо сегашното законодателство. В настоящия Закон за възобновяемите източници на енергия (EEG), който вече е променян по отношение на тази цел е записано, „увеличение на дела на електроенергията, произвеждана от възобновяеми източници на енергия в брутното потребление на електроенергия до 65 % през 2030 г.“, както и че „до 2050 г. цялата електроенергия, произвеждана или потребявана на територията на Федерална Република Германия трябва да се произвежда по въглеродно неутрален начин“.

Според споразумението, коалицията смята до 2030 г. да постигне увеличение на фотоволтаичните мощности в Германия до 200 ГВт. За сравнение, в настоящото законодателство установената цел е 98 ГВт. Сега в страната работят около 60 ГВт слънчеви инсталации.

„Два процента от площта на сушата ще бъдат определени за наземна вятърна енергетика“.

Сериозно преразгледани са плановете за развитие на офшорната вятърна енергетика. Според действащото законодателство, капацитетът от морска вятърна енергетика в Германия трябва да е 20 ГВт през 2030 г. и 40 ГВт през 2040 г. Сега се предвижда увеличение на „мощностите на морската вятърна енергетика до 30 ГВт през 2030 г., 40 ГВт през 2035 г. и 70 ГВт през 2045 г. За целта ще осигурим съответните участъци във външнотърговската зона", се казва в споразумението.

В документът се говори за отказ от въглища „в идеален случай“ през 2030 г., но формулировката не е твърда. По-рано в закона бе определено, че Германия напълно ще прекрати производството на електроенергия на базата на въглища до 2038 година. По-късно обаче се заговори, че изменението на климатичните цели, посочени в новия Закон на Германия за защита на климата в съчетание с ръста на цената на емисиите от СО2 ще доведат до закриване на въглищната енергетика в Германия още през 2030 г.

През 2022 г. новото правителство ще преразгледа Закона за поетапен отказ от въглища и ще приеме окончателно решение.

Отказът от въглища от своя страна изисква масово разширение на възобновяемите източници на енергия, но и строителство на съвременни газови електроцентрали. Те са необходими, за да осигуряват безпроблемното енергоснабдяване и поддържане на интеграцията на ВЕИ, а също така изискват и изграждане на съществуваща инфраструктура на мястото на предишните електроцентрали. В допълнение, трябва да са изградени и в съответствие с изискванията, касаещи въглеродната неутралност на газа (H2-ready).

В споразумението се потвърждава отказът на Германия от атомна енергетика.

В споразумението се предвижда разширяване на системата за централно отопление и „стремеж за много висок дял на ВЕИ в топлоснабдяването“. Целта е 50 % от топлинната енергия през 2030 г. да се произвежда без щети за климата.

Що се касае до транспорта, Германия иска броят на електромобилите да достигне поне 15 млн. през 2030 г. Коалицията не се ангажира с гръмки обещания по повод забраняването на двигателите с вътрешно горене, оставяйки това в ръцете на ЕС. „Според предложенията на Европейската комисия през 2035 г. ще може да се регистрират само въглеродно неутрални превозни средства в транспортния сектор в Европа“. Коалицията планира да осигури възможност обаче на регистрация на автомобили, работещи със синтетични горива.

От коалицията заявяват също, че ще обмислят национална минимална цена на емисиите от въглерод от 60 евро, ако цената в системата за търговия с емисии в ЕС падне под тази граница.

Водородната стратегия на Германия ще бъде актуализирана през 2022 г. Целта е бърз растеж на пазара. „Вътрешното производство на базата на възобновяеми енергийни източници е от първостепенно значение“, се казва в споразумението. Коалицията иска достигане капацитетът електролиза до 10 ГВг през 2030 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща