Доклад на Ember: Полша, Чехия и България двойкаджиите на Европейския съюз в изпълнението на енергийния преход

Трите държави се очертават като трите държави, които ще произвеждат 95% от планираната енергия от въглища в ЕС след 2030 година, отказът на Германия от въглищата до 2030 година поставя останалите замърсители в изолация.

Климат / Зелен преход
3E news
269
article picture alt description

Полша, Чехия и България се очертават като трите държави, които ще произвеждат 95% от планираната енергия от въглища в Европейския съюз след 2030 г. 

Това показва нов доклад на Ember - мозъчен тръст в областта на енергетиката, който  излезе след като Германия обяви, че си поставя нова цел за спиране на използването на въглищата през 2030 г., а не както досега — през 2038 г. Заключението в доклада е направено след анализ на националните планове за климат и енергия, които предстои да бъдат актуализирани спрямо повишената климатична цел на ЕС за 55% намаление на емисиите до 2030 г.

„Печален лидер в използването на въглища за производство на енергия през 2030 г. ще бъде Полша с 63%, следвана от Чехия с 18% и България - с 14%. Останалата част от Европа върви по пътя на поетапен преход към възобновяема енергия още през това десетилетие. Тези, които останат на опашката, ще трябва да се изправят срещу високите цени на електричеството, икономическа конкурентоспособност и натиск за реформи в кратки срокове заради засилването на климатичната криза“, казва Ричард Муур от Ember. 

Докато повечето европейски държави се стремят да изоставят въглищата до 2030 г. и да реформират икономиките си, държавите от Централна Европа и България търсят начин да отложат неизбежното. 

„Служебното българско правителство обяви, че излиза от въглищата през 2038 г., но този акт беше продиктуван по-скоро от желание политиката на бездействие да продължи, отколкото залагане на ясна цел и визия за реформи. От поетапното извеждане на въглищни мощности от експлоатация през следващото десетилетие и бързо навлизане на енергийните алтернативи без изгаряне зависи дали преходът отвъд въглищата ще дойде под формата на ценови, социален и екологичен шок, или ще почива на ясен план и научни данни.“, казва Меглена Антонова от „Грийнпийс“ - България.

Електричеството в ЕС, произведено от въглища, ще намалее с 83% между 2015 г. и 2030 г., — от 705 TWh на 118 TWh. Въпреки това, докато останалата част от 27-те държави-членки на ЕС има категорично намерение да намали производството на въглища с 99% между 2015 г. и 2030 г., Полша, Чехия и България предлагат общите им усилия да доведат до спад от едва 42%.

Тенденцията крайните дати за изход от зависимостта от въглищата да бъдат съкратени във времето не е изолирана само в Германия. В целия ЕС плановете продължават да се ускоряват. За по-малко от 2 години, откакто страните от ЕС представиха своите национални планове за енергетика и климат (ИНПЕК), планираното производство на електроенергия от въглища през 2030 г. в ЕС е съкратено с повече от половина (-58%). Това намаление ще предотврати изхвърлянето на допълнителни 89-152 мегатона емисии на въглероден диоксид (CO2) в атмосферата през 2030 г., което е еквивалентно на премахване на 53-90 милиона автомобила от пътя.

„Спирането използване на въглищата обаче не трябва да става за сметка на засилване на друга зависимост към изкопаемо гориво, каквото е природният газ. За разлика от Западна Европа, благодарение на ниската свързаност на домакинствата към газовата мрежа, България е в състояние да направи скок към чисто отопление и производство на електроенергия, на базата на възобновяеми източници на енергия и технологии за съхранение.“, допълва Радостина Славкова от „За Земята“.

Полша

През 2020 г. 70% от, произведеното в Полша, електричеството е от въглища, което я прави отговорна за общо 30% от общото производство на електроенергия от въглища в ЕС за 2020 г. Този дял ще нарасне на 63% през 2030 г. Полша въведе в експлоатация няколко нови въглищни топлоцентрали през последните години и отказа да спре разширяването на проблемните
лигнитни мини в Туров. По време на 26-ата Конференция на страните (СОP26) по РКООНИК, Полша подписа „Глобалната декларация за преход от въглища към чиста енергия“, но след това оттегли съгласието си да се откаже от въглищата до 2030 г. и заяви, че ще спре въглищата през 2049 г. - само година преди срока за постигане на неутралност по отношение на климата от ЕС.
Следователно сериозната дискусия за поетапно преустановяване на употребата на въглища на
национално ниво в Полша предстои тепърва да започне.

Чехия

През 2020 г. 40% от електричеството в Чехия е произведено от въглища, с което е отговорна за 9% от общото производство на електроенергия от въглища в ЕС за 2020 г.; този дял ще нарасне на 18% през 2030 г. През август 2019 г. беше създадена многостранна „въглищна комисия“, която да оцени възможностите за поетапно преустановяване на употребата на въглища в Чехия. Въпреки многото изследвания (включително Анализа на Ember), които показват, че отказът от въглища до 2030 г. е постижим и благоприятен, чешката въглищна комисия препоръча отлагане до 2038 г. След съставянето на ново правителство, в тяхното коалиционно споразумение залегна поетапно прекратяване на употребата на въглища преди 2038 г., но точна дата не е определена.

България

През 2020 г. 33% от електричеството в България е произведено от въглища. България беше отговорна за 4% от общото производство на електроенергия от въглища в ЕС за 2020 г. Този дял ще нарасне на 14% през 2030 г. В Националния план за възстановяване и устойчивост, представен пред Европейската комисия на 15 октомври 2021 г., българското правителство обяви поетапно преустановяване на употребата на въглища през 2038 г. или 2040 г. Плана за поетапно преустановяване на употребата на въглища изостава твърде много от преките съседи Гърция, Северна Македония и Румъния, които са обявили съответно 2025 г., 2027 г. и 2032 г.
Правителствата на Хърватия, Румъния и Словения планират малки обеми електроенергия, произведена от въглища през 2030 г., но всички те ще преустановят производството на енергия от въглища в началото на тридесетте години.

Можете да намерите доклада на страницата на Ember на английски ТУК.

Можете да намерите доклада на страницата на За Земята на български ТУК


Докладът в частта си за България е изготвен със съдействие от „Грийнпийс“ - България и Екологично сдружение „За Земята“. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Зелен преход:

Предишна
Следваща