Ин хауз поръчките обсъди на първото си заседание Експертният съвет по ЗОП

Проблемите се коренят основно в законодателството и неговото прилагане, обобщи министърът на финансите Валери Белчев

Икономика / България
3Enews
948
article picture alt description

Снимка: Пресцентър на Министерство на финансите

„Проблемите в областта на обществените поръчки са очевидни и се коренят основно в законодателството и неговото прилагане. Това са аспектите, на които трябва да се обърне специално внимание. Предприемането на мерки и конкретни действия е наложително, защото се извършват редица нарушения – най-често при т. нар. ин хаус поръчки. Нужно е да се определи къде е границата между функционалност и законност, между заобикалянето и нарушението на закона. Трябва да постигаме ефективност без да нарушаваме закона“, това заяви министърът на финансите Валери Белчев по време на заседание на Експертния съвет за сътрудничество в областта на обществените поръчки, цитиран в съобщението на пресцентъра на финансовото ведомство.

Още по темата

Това е първото заседание на Съвета в подобен формат и съобразно новите правила за функциониране, които дават възможност за изслушване на институции, министерства и възложители по теми, свързани с прилагане на разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

За първи път темата бе отворена и дискутирана в Министерството на правосъдието през месец октомври т.г., когато бяха предложени законодателни промени в Закона за обществените поръчки. Целта на съвета е да обсъди по-подробно предложенията и да разшири техния обхват.

„Експертният съвет по ЗОП е основан като постоянно действащ механизъм и в него участват всички контролни органи, но трябва да признаем, че до момента той не е работил. Имали сме една празна разпоредба без прилагането и на практика. Бих искала да благодаря на министър Белчев, че подкрепи инициативата за полагане на началото и позволи започване на реална дейност на този толкова важен инструмент за подпомагане на законосъобразното прилагане на Закона за обществените поръчки, което да бъде основа и за адекватно разходване на публичния ресурс на държавата. Съветът се сформира и прие вътрешните си правила, което го направи работещ и легитимен орган с номиниран председател“, каза заместник-министърът на финансите Моника Димитрова-Бийчър. Тя допълни, че председателството на съвета ще бъде на ротационен принцип и в момента е поето от АДФИ. Съгласно новите правила за работа, на заседанията ще може да се канят представители на различни ведомства с цел унифициране на установени противоречиви практики на контролните органи.

„Експертният съвет е много важен и са необходими предложения за конкретни законодателни промени, така че призовавам, когато този съвет си свърши работата, предложенията да бъдат придвижени до законодателно ниво. Що се отнася до ин хаус поръчките, аз считам, че трябва да се допускат при определени условия и критерии – да се определи конкретната нужда, цена и правилата за плащане, да се изследва и капацитетът на изпълнителя да реализира поръчката, но не неговата абстрактна възможност, определена на базата на една поръчка, а с оглед на поетите ангажименти“, заяви министър Иван Демерджиев.

„Знаете, че по системата ин хаус МРРБ е раздало над 1,5 млрд. лева за автомагистрала „Хемус“ и свлачища. Смятам, че процедурата трябва да съществува, но при определени, извънредни обстоятелства. Необходимо е тези случаи да се прецизират“, каза министър Виолета Комитова.  

Министър Даниела Везиева допълни, че ин хаус възлагането съществува в цял свят, но практиката у нас показва, че ограниченията, поставени в закона, не се спазват. „Трябва във фокуса им да попада само изпълнението на стратегическите цели и форсмажорните обстоятелства“, допълни министър Везиева.         

По време на срещата бяха обсъдени различни казуси и проблеми, с които са се сблъсквали институциите в качеството им на възложители, необходимостта от промени в законодателната рамка, не на последно място, нуждата от поемане на адекватна отговорност, която да се понесе от всички страни, участващи в процедурите.

Министър Белчев обобщи, че трябва да бъдат предприети експедитивни, систематични и синхронизирани действия на всички нива. „Необходимо е да очертаем план на действие и да намерим точните дефиниции на спешност, капацитет и контролен механизъм, които да послужат като отправна точка. Да се определи отговорността на всяко звено и да се пристъпи към реално изпълнение, което да е разбираемо за обществеността, да е публично и ясно“, заяви в заключение той.  

На срещата присъстваха министрите на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова, на икономиката Даниела Везиева, на правосъдието Иван Демерджиев, заместник-министри и представители на политическите кабинети на  министерствата на вътрешните работи и на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Сметната палата, Агенцията по обществени поръчки и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща