Финансовата децентрализация на общините се оказа препъни камък в преговорите за регионалното развитие

От следващата година с пари от държавния бюджет ще се финансира премахването на всички незаконни строежи, постигнаха съгласие участниците в разговорите за коалиционно правителство

Икономика / България
Рая Лечева
1213
article picture alt description

Темата за финансовата децентрализация на общините предизвика дълги дебати по време на разговорите за коалиционно споразумение между „Продължаваме промяната“, Демократична България, ИТН и БСП. И в тема „Регионално развитие“ партиите срещнаха преди всичко сходства и постигнаха съгласие по почти всички идеи. 

Общините в България са във феодална зависимост, по подобие на Русия и на това трябва да се сложи край, каза Йордан Иванов от Демократична България. Той посочи, че в България местните данъци са 4% от общите, при средно ниво в Европа 40%, в Скандинавските страни достига дори до 70%. Така общините не могат да провеждат собствени политики.

Всички бяха съгласни с това, че е необходим нов подход, който да дава по-голяма самостоятелност на общините, но не постигнаха конкретно съгласие. Особен дебат предизвика предложението на Демократична България 2% от доходите върху физическите лица да отива в съответната община като впоследствие той се превърне в местен данък, който всяка община да определя самостоятелно.

Но Асен Василев от „Продължаваме промяната“ и Асен Гагаузов от БСП изразиха съмнение, е и така по-големите общини и общините с повече жители ще получават повече приходи, което също ще породи неравнопоставеност. Опасенията на Василев са, че вместо финансова децентрализация ще се получи финансова централизация. София събира 40% от данъците на страната и w момента получава 18% от трансферите. Ако прибира повече приходи от дохода върху физическите лица, необходимо е да се помисли дали няма да прехвърлим пари от всички общини към София или да изсмучи ресурс концентрирано в 10 общини. Според Гагаузов по-важно е да се посочи например до 2% като се помисли да се стимулира той да е върху повече приходи например 150 вместо 100 единици. Според Иванов от ДБ това е дългосрочна мярка, защото данъкът може да прерасне в местен данък, който всяка община да определя самостоятелно. Той подчерта, че идеята срещала одобрението на Националното сдружение на общините.

Ще продължават да се търсят варианти за по-голяма финансова самостоятелност на общините и реализацията на всички инфраструктурни проекти, които биха намалили разделението между областите в страната. От Демократична България предложиха да се ограничи възможността от възлагане на поръчките от подизпълнители, защото в момента софийски фирми печелили конкурсите и наемали местни фирми за изпълнение на поръчките на много по-ниска цена, което концентрира печалбите в София.

От БСП предлагат създаване на национален фонд за сближаване на регионите, който да инвестира в изоставащите, за да настигнат напредналите.

Участниците се съгласиха общините без общи устройствени планове до края на 2022 г, да не получават средства за капиталови разходи от 2023 година. Представителите на партиите се съгласиха капиталовите разходи на общините, извън нормалното капиталово планиране, да бъдат одобрявани на проектен принцип, заедно с бюджета от държавата, от Народното събрание. МРРБ ще помага в подготовката на проектната документация.

Проверка на всички строежи в защитени територии

Участниците в дебата се обединиха върху решението строителният надзор да проверява всички строежи в защитени територии.

Дирекцията за национален строителен контрол да направи преглед на всички обекти в обхват на защитени територии и да установи дали има нарушения при изграждането им, решиха единодушно представители на четирите партии, участващи в консултациите по тема "Регионална развитие". Ако има нарушения ДНСК трябва да предприеме съдебни действия. При необходимост ще се разширят и правомощията на дирекцията.

Прие се също още от следващата година с пари от държавния бюджет незабавно да се финансира премахването на всички незаконни строежи, за които има издадени заповеди за премахване. След това държавата ще си търси парите по съдебен ред.

Ще се търсят и варианти за финансиране на възстановяването на изоставени сгради, които са паметници на културата.

Участниците имат общото виждане за приемане на нови закони за устройство на територията и обществените поръчки, като с втория се ограничи възлагането на инхаус поръчки и поръчки за инженеринг (при които една и съща фирма прави проекта, изпълнява го и упражнява строителния надзор).

Ревизия на ВиК холдинга

Бъдещите коалиционни партньори искат ревизия на ВиК-холдинга и всички големи държавни дружества в сектора, пълна проверка на състоянието на язовирите и въвеждане на по-големи отговорности на проектантите и строителния надзор. За язовирите се иска още стопанисването да се раздели между министерствата в зависимост от това за какво се използват. В момента ВиК холдингът не може да извършва функциите, които са му възложени, защото няма приет закон за ВиК, който урежда неговото функциониране.

Демократична България и в тази комисия лансира идеята бъдещият инсинератор за изгаряне на отпадъците на София да бъде преместен в Маришкия басейн заради достъпността му от всички точки на страната по екологичен жп транспорт. Идеята подлежи на сериозен анализ и остана да се обсъжда след оценка на всички ползи и негативи за страната.

Фотоволтаици на покривите да финансирате ремонтите на панелките

Интересна беше и идеята на Демократична България за разполагане на фотоволтаици на покривите на панелните блокове, а с приходите от тях да финансира укрепването на сградите. Санирането освен, че не помага на всички блокове в нужда, беше съпроводено с различни съмнения за ефективност и качество. Още в началото на разговорите общинският съветник от София Грети Стефанова посочи, че към момента в панелни блокове живеят 2.7 млн. души в цялата страна. Според нея санирането до момента е само едно пудрене на панелките, за което са дадени над 2 млрд. лв.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща