Европейската комисия предлага нови мерки за стимулиране на капиталовите пазари в Европа

Мерките ще насърчат дългосрочните инвестиции, а трансграничните продажби на инвестиционни фондове ще станат по-лесни и сигурни

Икономика / Финанси
3E news
406
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/БТА

Европейската комисия прие пакет от мерки за подобряване на способността на дружествата да набират капитал в целия ЕС и за гарантиране, че европейците получават най-добрите оферти за своите спестявания и инвестиции, съобщиха от представителството на ЕК в България.

Една година след Плана за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари от 2020 година, Комисията изпълнява ангажиментите си, като предлага мерки за стимулиране на европейските капиталови пазари. Те ще спомогнат за икономическото възстановяване на Европа от кризата, предизвикана от COVID-19, както и за цифровия и екологичния преход. Освен това Комисията представи съобщение, съдържащо действията, които ще предприеме през следващата година за стимулиране на пазара.

Предложенията от четъртък ще гарантират по-добър достъп на инвеститорите до данни за дружествата и търговията. Мерките също така ще насърчат дългосрочните инвестиции, а трансграничните продажби на инвестиционни фондове ще станат по-лесни и сигурни. Като цяло направените днес предложения ще свържат по-добре дружествата от ЕС с инвеститорите, като подобрят достъпа на дружествата до финансиране, разширят инвестиционните възможности за инвеститорите на дребно и допълнително интегрират капиталовите пазари в ЕС.

Какво съдържат предложенията

Европейска единна точка за достъп (ESAP) – лесен достъп до данни за инвеститорите

Платформата ESAP ще предлага единна точка за достъп до публична информация, свързана с финансите и устойчивостта на дружествата в ЕС, и до информация за инвестиционните продукти на ЕС. Това ще даде на дружествата по-голяма видимост пред инвеститорите и ще разкрие повече източници на финансиране. Това е особено важно за малките предприятия на малките капиталови пазари, тъй като те по-лесно ще бъдат на радарния екран на ЕС, но също и за международните инвеститори. ESAP ще съдържа и публикуваната от дружествата информация за устойчивостта, като това ще подпомогне постигането на целите на Европейския зелен пакт. В качеството си на общо пространство за данни ESAP е крайъгълен камък на стратегията на ЕС в областта на цифровите технологии и на стратегията за цифровизиране на финансовите услуги в ЕС.

Преглед на Регламента относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции (ЕФДИ): насърчаване на дългосрочните инвестиции, включително от страна на инвеститорите на дребно

Днешният преглед ще повиши привлекателността на ЕФДИ за инвеститорите и тяхната роля като допълнителен източник на финансиране за дружествата от ЕС. Той също така ще улесни инвеститорите на дребно да инвестират в ЕФДИ, по-специално чрез премахването на минималния праг за инвестиции в размер на 10 000 евро, като същевременно се гарантира силна защита на инвеститорите. Тъй като ЕФДИ са предназначени да канализират дългосрочни инвестиции, те са в добра позиция да помогнат за финансирането на екологичния и цифровия преход.

Преглед на Директивата относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Промените ще повишат ефективността и интеграцията на пазара на алтернативни инвестиционни фондове. С предложението се хармонизират правилата, свързани с фондове, които предоставят заеми на дружества. Това ще улесни кредитирането на реалната икономика, като същевременно ще предпазва по-добре инвеститорите и ще осигури финансова стабилност. Прегледът изяснява и правилата за делегиране. Правилата на ЕС относно делегирането позволяват на управителите на фондове да си набавят експертен опит от трети държави. Днешният преглед ще гарантира наличието на подходяща информация и координация между надзорните органи в ЕС, като по този начин ще се защитят по-добре инвеститорите и финансовата стабилност.

Преглед на Регламента за пазарите на финансови инструменти (РПФИ): повишаване на прозрачността чрез въвеждане на „Европейска консолидирана система за борсова информация“ за по-лесен достъп до търговски данни за всички инвеститори

Направените корекции на правилата за търговия на ЕС ще гарантират по-голяма прозрачност на капиталовите пазари. Те ще въведат „Европейска консолидирана система за борсова информация“, която ще даде на инвеститорите достъп до данни почти в реално време за търговията с акции, облигации и деривати във всички места за търговия в ЕС. Досега този достъп беше ограничен до малък брой професионални инвеститори. Днешният преглед също така ще подобри равнопоставените условия на конкуренция между фондовите борси и инвестиционните банки. Освен това той ще насърчи международната конкурентоспособност на местата за търговия от ЕС, тъй като премахва правилото за свободен достъп.

Позицията на еврокомисарите

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател, отговарящ за икономиката в интерес на хората, заяви: Европа се нуждае от жизнеспособни и интегрирани капиталови пазари, за да стимулира реалната икономика и да се възстанови след кризата, причинена от COVID-19. Днешните предложения ни приближават значително към създаването на съюз на капиталовите пазари. Това е важно за растежа на икономиката на ЕС. Постигаме това чрез подобряване на достъпа до данни за дружествата и търговията и чрез насочване на инвестициите към нашите приоритети в областта на устойчивостта и цифровите технологии. Днешният пакет поставя силен акцент върху подпомагането на малките предприятия на малките капиталови пазари, като улеснява достъпа на МСП до различни източници на финансиране. Той също така ще повиши международната конкурентоспособност на ЕС като място за търговия.

Марейд Макгинес, комисар, отговарящ за финансовите услуги, финансовата стабилност и съюза на капиталовите пазари, заяви: Капиталовите пазари, наред с банките, играят съществена роля за финансирането на нашата икономика, но трябва да се постигне по-голям напредък към завършването на съюза на капиталовите пазари. Днес предприемаме действия на различни равнища: подобряваме прозрачността на нашите капиталови пазари, улесняваме достъпа до финансови данни и до данни, свързани с устойчивостта, и повишаваме привлекателността на нашите инвестиционни продукти – като ЕФДИ и други алтернативни инвестиционни фондове, за инвеститорите и управителите на фондове. Това ще обслужва по-добре нуждите на дружествата, които търсят финансиране за развитие на стопанската си дейност, и е жизнено важно за възстановяването и изпълнението на нашите цели, свързани с екологията и цифровизацията. Но не спираме дотук: днес обявяваме и по-амбициозни инициативи в областта на СКП, които се очакват през 2022 г., относно достъпа на дружествата до публичните пазари, отворените финанси, финансовото образование и несъстоятелността.

Какво предстои

Въз основа на действията, обявени в Плана за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари (СКП) от 2020 г., през 2022 г. Комисията ще предприеме повече последващи действия за СКП, включително предложение относно регистрацията, рамка за отворени финанси, инициатива относно корпоративната несъстоятелност и рамка за финансова грамотност.

Всички елементи на законодателния пакет ще бъдат обсъдени от Европейския парламент и Съвета. Времето е от съществено значение и запади това от Европейската комвисия приканват съзаконодателите възможно най-скоро да започнат работа по тези предложения.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща