„Газпром“ заяви инвестиционна програма само на компанията майка за 1,758 трлн.рубли

Енергетика / Свят
3E news
210
article picture alt description

„Газпром“ на фона на пиковите цени на газа заявява инвестиционна програма само на компанията майка през 2022 г. на рекордното ниво от 1,758 трлн. рубли, съобщават от компанията.

Най-високата инвестиционна програма преди това беше през 2018 г. – след традиционното шестмесечно преразглеждане тя нарасна до 1,496 трлн.рубли (въпреки че в действителност беше изпълнена до 1,345 трлн.рубли).

Ръководството на „Газпром“ одобри проекта за инвестиционната програма и бюджета за 2022 г.

В съответствие с проектите от инвестиционната компания за 2022 г., общият обем на усвояване на инвестициите ще бъде 1757,687 милиарда рубли, включително обем на капиталовите инвестиции - 1427,229 милиарда рубли, разходи за придобиване на нетекущи активи в собственост - 77,025 милиарда рубли. Обемът на дългосрочните финансови инвестиции е 253,433 милиарда рубли.

През 2021 г. е създаден финансов резерв за заплащане на оборудване за изпълнение на инвестиционната програма през 2022 г. Следователно обемът на финансиране на инвестиционната програма за 2022 г. се планира да бъде по-нисък от обема на развитие - в размер на 1,5 трилиона рубли.

Според проектобюджета за 2022 г. размерът на финансовите заеми (с изключение на тези вътре в групата) ще възлиза на 272,789 милиарда рубли. Одобреният финансов план ще гарантира, че задълженията на Газпром ще бъдат покрити без дефицит, изцяло. Планира се решенията за набиране на заемни средства по Програмата за заеми да се вземат въз основа на пазарните условия, ликвидността и нуждите от финансиране на „Газпром“.

Информация за предварителните резултати от работата и тези от изпълнението на мерките за оптимизиране (намаляване) на разходите на групата през 2021 г., проектите от инвестиционната програма и бюджета на компанията за 2022 г. и прогнозните показатели на инвестиционната програма и бюджет за 2023 г. 2024 ще бъде представена за разглеждане от Съвета на директорите на Газпром.

Инвестиционната програма за 2022 г. предвижда средства за финансиране на приоритетни проекти. Сред тях: развитието на нови центрове за производство на газ - Ямал, Якутск и Иркутск, газопровода "Силата на Сибир", създаването на мощни газопреработвателни предприятия в източната и северозападната част на Русия, реконструкцията на газопреносната система за доставка на етаносъдържащ газ през специално определени газопроводи до крайбрежието на Балтийско море, както и проекти, осигуряващи пиков газов баланс.

Усвояването на инвестициите (капиталови инвестиции) – това е общата сума на извършените работи и услуги, които се планират да бъдат приети през отчетната година, включително работи и услуги, чието авансово плащане е извършено през предходни години.

Инвестиционно финансиране - общият размер на средствата, предвидени през отчетната година за заплащане на работи и услуги, закупуване на материали и оборудване (включително авансови плащания срещу капиталови разходи за бъдещи години).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща