Една от най-големите отворени теми в екологията е заводът за изгаряне на отпадъци на София

Укрепване капацитета на администрацията в екоминистерството и неговите структури е първи приоритет в сектор екология в разговорите за коалиционно споразумение.

Климат / България
Рая Лечева
1030
article picture alt description

Липсата на последващ контрол и капацитет в Министерството на околната среда и водите и неговите структури беше основен акцент в разговорите между „Продължаваме промяната“, Демократична България, ИТН и БСП по време на дискусиите за коалиционно споразумение. Проблемите в екологията са изключително много и тук направо сме изпаднали от влака, коментира Кирил Петков, председател на „Продължаваме промяната“. Но при повечето политики и тук има почти 99% сходство. Най-хубавото е, че предлагаме различни мерки за постигане на еднакви цели, подчерта Петков.  Нека не забравяме обаче, че приоритетите са едно, мерките са нещо съвсем друго, но най-важният елемент ще бъде тяхното изпълнение.

Какво предложиха партиите?

Всички партии се движиха по най-важните теми в екологията- води, отпадъци, въздух, биоразнообразие и климат. Една от най-важните цели на всички е реформиране на водния сектор като Костадин Костадинов от БСП изтъкна, че говорим за реформа във ВиК сектора, който концентрира не повече от 15% от водния ресурс, но всъщност трябва да се направи от реформа на водния отрасъл. За него всички участници са се изказвали доста дипломатично, за безобразията, които са се извършвали в сферата на околната среда. Да не забравяме обаче, че самият той беше на два пъти заместник-министър на околната среда и водите както при Тройната Коалиция, така и по време на един мандатите от управлението на ГЕРБ. Според него абсолютно неработещ е механизма за работа на водните асоциации, които напрактика не функционират и те са под ръководството на областния управител, който няма никаква представа как се управлява сектора.

Освен това според Костадинов прехвърлянето на активите първо към общините и след това към ВиК асоциациите е механизъм за контролиране на общините на политически принцип, защото общините които не влизат в асоциацията не могат да кандидатстват за финансиране по оперативна програма „Околна среда“. Участниците на няколко пъти изтъкнаха ниската усвояемост на оперативната програма и неизпълнението на целите за затваряне на старите сметища, изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води. От Демократична България и БСП посочиха важността на това да не отиват средства за пречиствателни станции в малки населени места, защото има много по-екологични подходи.

Партиите постигнаха съгласие в нуждата от правилно използване на минералните води и геотермалния потенциал на България.

България е превърната в сметище и партиите изтъкнаха важността на това да спре нерегламентираното изхвърляне и депониране на отпадъци. Специално внимание и „Продължаваме промяната“ дадоха на потенциала, който има за цел за използване на хранителните отпадъци, на строителни и текстилните отпадъци. Необходима е комуникационна система за обмен на информация.

Дискусионна тема-инсинератор за отпадъци

Една от най-дискусионните и отворени теми ще бъде дали да го има или не завода за отпадъци на София.

Според Демократична България трябва да се прекрати практиката за изгаряне на отпадъци и да се спре проекта за изгаряне на отпадъци на София. Няма как да постигнем цели на ЕС за кръгова икономика и 65% оползотворяване на отпадъци с капацитета на завода, който, за да работи трябва да гори 180 000 тона отпадъци. Той ще генерира 300 000 тона шлака за целия период и трябва да се разнасят по депа в цялата страна. Възможен вариант е проучването на горенето на отпадъци в Марица Изток при положение че има и добра железопътна инфраструктура в страната, която може да извършва товарите и пренасянето на отпадъците по екологичен начин. Демократична България и в рамките на обсъжданията за регионалното развитие на страна предложи инсинераторът за изгаряне на отпадъци да се изгради на теритирията Мариците.

И докато сме на тема завод за боклук тук от ИТН поясниха, че това е тема, която много внимателно трябва да бъде разгледана, защото това е проект, който е одобрен от Европейския съюз и заводът за изгаряне е едно от условията за получаване на всички средства от Интегрирания проект на София и има опасност при неизпълнение да се връща целия финансов ресурс, подчерта Силвия Бакърджиева от ИТН.

Костадин Костадинов от БСП коментира, че трябва да се промени и какво ще рискува проекта. Според Борислав Сандов той може да се осъществи, но не на това място. От Демократична България коментираха, че няма как да бъдат загубени средствата. Софийският инсинератор се планира в центъра на град с котловина, нито един проект в Европа не е в град с такова движение на ветровете и в котловина. Ако отпадъците се карат от центъра на София до Топлофикация София това ще са 44 000 курса годишно, което поставя под риск един от най-мръсните градове в Европа.

Бакърджиева вметна, че проектът няма Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) и ако продължи много дълго може така да се случи, че няма да бъде изпълнен в срок и парите така или иначе трябва да бъдат върнати.

ОТ ПП коментираха, че това е въпрос на решение и от местната власт и София също трябва да вземе участие.

Но със сигурност това беше най-спорния въпрос и той ще се нуждае от сериозен анализ от всички на централно и местно ниво.

Всички партии обаче бяха категорични, че трябва най-после да се събират отпадъците при източника, да се премахне анонимността на отпадъците, най-после да се трансформира такса смет и да се изчислява на база количество генериран отпадък вместо на база данъчна оценка.

От Демократична България посочиха да се направи одит на организациите по оползотворяване, да се повишат точките за разделно събиране, да се премахне практиката да има няколко организации, въвеждане на депозитна система, която е много скъпа и много ефективна, но България може да си ги позволи

Да се направи преглед на опасните язовири, преглед на разрешителните за ВЕЦ и мини ВЕЦ, защото по-голяма част от тях са незаконни, решиха партиите

Нов закон за ВиК след стратегия за водния отрасъл също беше приет като важен приоритет. 

Поощряване на споделена икономика, споделено пътуване, туристически ресурси. 

Ще се стимулира рециклиращия бизнес с акцент върху малките и средни предприятия фокус (данъчни облекчения, икономически стимули, грантове).

Тома Белев от Демократична България посочи превантивната дейност и последващия контрол като основен проблем, а липсата на последващ контрол обезсмисля превантивния контрол. Да се въведе конкурсното начало за управляващите структури. Създаването на система за квалификация също събра сериозна подкрепа от участниците. Белев даде пример с регионалната екоинспекция в София от 60 човека, които трябва да контролират 20 000 процедури. Той предложи и въвеждане на инструментариум за опълномощаване на неправителствения сектор и общи за контрол на местно ниво. Важно е да се ускори приемането на Общи устройствени планове.

Дискусионна тема- мораториум за строителство на Черноморското крайбрежие

Налагане на мораториум за застрояване на черноморското крайбрежие в зона А и на зона Б до приемане на Закон за управление на Черноморското крайбрежие. Като идеята за забрана на строителството в зона Б породи известен дебат колко точно навътре да е забраната- да има ли въобще на 500 или на 300 метра от морския бряг.

Скоростно обявяване на защитените територии, които също породиха дебати. Целта е увеличаване на защитените територии от 5 на 10%. Нямаше дискусия по темата за създаване на единен орган за управление на зоните от Натура 2000. Ще се направи оценка и картиране на екосистемите и екосистемните услуги. Повишаване на осведомеността за екосистемните услуги е необходима бяха съгласни всички участници.

Демократична България предложи създаване на екологичен омбудсман. Създаването на фонд защитени територии също ще се обсъжда предвид необходимостта от реформа в Националния екологичен фонд и ПУДООС. Тома Белев подчерта необходимостта от планове за действие на защитените видове около която се обединиха висчки участници. Партиите се съгласиха, че трябва да има единна платформа за сигнализиране за нарушения.

Зоополицията ще трябва да се обсъди допълнително и с други институции. Важно е създаване на защитени акватории.

Дискусионна тема- нова структура по климата

Според ИТН не бива да има разпокъсване и създаване на нова структура за климата. Според Бакърджиева колкото повече структури, толкова по-зле, подчерта тя от опита си в държавната администрация. Тази тема се предивика по повод факта къде и в какава структура да е управлението на горите.

Но трябва капацитет на звеното по климата в Министерството на околната среда и водите, каза тя, защото 8 човека не могат да извършват цялата административна и контролна функция, която им е вменена и дори понякога им се прехвърлят задължения пт енергетиката. Капацитетът на тази структура трябва да се засили, защото те страхотно си вършат работата, допълни тя.

Министерство на земеделието е мащеха на горите и ги е използвало за политически натиск, подчерта Белев по отношение мястото на горите. По време на дискусиите в сферата на земеделието Алексадър Дунчев от "Продължаваме промяната" коментира, че първо горите първо да се отделят в отделна структура, а след това да се помисли за нова структура - министерство по климата,  вкоято да влизат горите, почвите, водите. Тук Бакърджиева още вежднъж подчерта, че на няколко пъти е коментирано, че по темата има съгласие на експертно ниво, но няма съгласие на експертно ниво.

Но вицепремиер по климата ще координира работата на всички политики, свързани с климата, а не да му даваме едни права да управлява и осъществява определени политики. Около това се съгласиха всички партии. Така че идеята за министерство на климата няма много привърженици, но най-веротно ще има вицепремиер по климата, каза Кирил Петков накрая. По отношение на горите от ПП са категорични, че трябва да бъдат в отделна структура, защото за решаването на проблемите в сектора ще има много работа, що се отнася до влиянието на ДПС както спомена и Дунчев по време на обсъжданията за сектор земеделие. Поне шест месеца новата структура за борба с коруцията КПКОМПИ ще има само в сферата на горите, каза Петков.

Участниците се съгласиха, че е необхоидма пълна ревизия на оперативните програми, изпълнявани от МОСВ и ПУДООС. Не е възможно само 40% от програмата да са усвоени две години преди края на програмата. 

Спазване на рамковата директива за водите и възстановяване на Басейновия принцип на управление е тема със съгласие на всички страни, електронна проследяемост на отпадъците, стимули за нови технологии за рециклиране и оползотворяване също.

Приходите от емисии от квоти от над 876 млн. лева от фонд сигурност на електроенергийната система да отиват в ПУДООС за екологични проекти, предложиха от ИТН. Въпросът ще се обсъжда допълнително предвид факат, че засяга много структури.

Общините не могат да управляват воден сектор, административна и законодателна реформа във водния процес, планират партиите. Пълно единодушие по поддържането на графици за водоподаване.

Стратегия за кръгова икономика, спешно приемане на стратегия за биологичното разнообразие, създаване на план на инвазивните видове, въвеждане на режим за таксономията в националното законодателство са сред важните първи приоритети.

От "Продължаваме промяната" предложиха зелен кодекс на институциите да се дигитализират и да използват по-малко хартия, да използват рециклирана хартия и вода в стъклени бутилки, сгради, автопаркове, идеята беше одобрена от всички.

Осигуряване на средства за финансиране изпълнението на програмите на общините за чистотата на въздуха. Създаване на зони за ниски емисии. Кирил Петков коментира, че по отношение на автомобилите трябва да се гледа и мощността не само екологичния стандарт, защото мощните коли може да замърсяват повече, а собствениците им могат да си платят. Стратегия за къмпирането също е необходима.

От „Продължаваме промяната“ искат активно включване на гражданите в политиките по опазване на околната среда и създаване на работещи механизми за подаване на сигнали и обратна връзка, широка обществена информираност по отношение на концесиите. Включване на бизнеса в екологични проекти и инициативи за опазване на околната среда, бюра за информиране на бизнеса по отношение на екологичните практики са само част от предлаганите промени. На всички нива прекъсване на възможностите за корупция, уточниха от „Продължаваме промяната“. Тези теми събраха също изключително съгласие. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща