Държавата пласира успешно ДЦК за 500 млн. лева от новата 7.5-годишна емисия

Най-много дългови книжа закупиха банките, следвани от пенсионните фондове и застрахователните дружества

Икономика / Финанси
3E news
108
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/БНБ

Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 7.5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 24.05.2029 година. На проведения първи аукцион за тази емисия на 22 ноември бяха пласирани успешно ДЦК за 500 млн. лв. обща номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 0.49%.

Общият размер на подадените поръчки достигна 808,75 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,62. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 97 базисни точки, уточняват от Министерството на финансите.

От страна на участниците на дълговия пазар беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона както се случва напоследък придобиха банките – 64,6 %, следвани от пенсионните фондове с 23,7%, застрахователните дружества – 7,3 %, договорни и гаранционни фондове – 4,3 % и инвестиционни посредници – 0,1 %.

Така от началото на 2021 година досега на проведените от БНБ 11 аукциона с ДЦК държавата е пласирала дългови книжа в размер на 3.8 млрд. лева при определен лимит от държавния бюджет за астоящата година от 4.5 млрд. лева.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща